Miljonregn över innovativa företag

Innovation Vinnova har delat ut 65 miljoner kronor till små- och medelstora företag. Många av utvecklingsprojekten, till exempel en seende robot, kan medföra kvalitetsförbättringar.

Till exempel finansierar Vinnova utvecklingen av en seende robot. Den är mer standardiserad, har större flexibilitet och är enklare att använda än andra robotar. Roboten har stor potential att öka kvaliteten inom verkstadsindustrin och utvecklas av Svensk Industriautomation.

Några andra projekt som får ekonomiskt stöd från Vinnova är en växlingslösning för samtliga rullstolsmodeller, en produkt som med hjälp av solenergi både genererar värme och kyla till hus och energisnålare produktion av pappersmassa.

Här finns hela listan över de 53 företag som fått dela på 65 miljoner.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.