Nytt vårdverktyg ska förena effektivitet och arbetsmiljö

Förbättringsarbete Rationaliseringar inom vården har ofta negativa effekter på ledarskapet, medarbetarnas inflytande och hälsan. Nu testas ett verktyg med syftet att både öka effektivitet och förbättra arbetsmiljön.

På konferensen Gilla Jobbet berättade Caroline Jarebrant, industridoktorand på Swerea IVF, om ett nytt verktyg som för samman värdeflödesanalys, VFA, och ergonomi, kallat Ergo VFA.

Hon berättar att verktyget värdeflödesanalys blir allt vanligare inom vården med syfte att hitta och eliminera slöserier enligt Leanfilosofin. Men risken är att medarbetarns arbetsmiljö, hälsa och inflytande kommer i skymundan. Det nya verktyget vill få arbetsmiljö och effektivitet att gå hand i hand.

För att jobba enligt Ergo VFA börjar man med att bilda en tvärprofessionell arbetsgrupp. Gruppen väljer ett flöde att studera och förbättra. Nuläget kartläggs och så skissar man ett framtida läge. För att kartlägga nuläget och hitta förbättringsmöjligheter gör medarbetarna bedömningar enligt en skala från ett till tio på sina arbetsuppgifter. Mentala faktorer bedöms, exempelvis möjlighet att påverka sitt arbete, krav och kontroll, men också styrka, alltså hur fysiskt krävande arbetsuppgiften är. Även tiden som uppgiften tar skrivs ned. Siffrorna slås ihop och ger en totalpoäng på arbetsuppgiften.

– Tiden är särskilt viktig för att hitta arbetsuppgifter som är skadliga för hälsan och pågår under längre tid, säger Caroline Jarebrant.

Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare skriver upp bedömningarna på post it-lappar som sedan sätts upp på flödeskartan tillsammans med förbättringsidéer för flödet. Idéerna samlas i en handlingsplan där det specificeras vad som ska förbättras, hur, vem som är ansvarig och när det ska vara klart.

– Skriv bara upp sådant som verkligen kan förändras. Det som ni inte själva kan påverka måste behandlas i andra forum, säger Caroline Jarebrant och tipsar om att ta sig an mindre flöden åt gången, exempelvis utskrivning av patienten, för att förbättringarna verkligen ska genomföras.

När verktyget testats ute i verksamhet har det visat sig ha positiva effekter, bland annat att ger det möjligheter till helhetslösningar, skapar engagemang för förbättringar och minskar risken för suboptimeringar.

Projektet med Ergo VFA är en del i ett större nordiskt samarbete med identiska studier i Damark och på Island och pågår till 2015.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste