Operatören som tar hem nöjdhetsdubbel

Bredband Kundnöjdheten minskar på företagsmarknaden för fast telefoni och bredband, enligt Svenskt kvalitetsindex. En operatör tar hem kundnöjdhetsracet i båda kategorierna.

På företagsmarknaderna för fast telefoni och bredband har kundnöjdheten minskat, enligt Svenskt kvalitetsindex siffror för 2015. I kategorin fast telefoni får branschen 67,3 procents kundnöjdhet som betyg, mot 68 procent förra året. I kategorin bredband får branschen 69,7 procent mot 72,3 förra året.

Bäst betyg i de båda kategorierna får Tele2, med en kundnöjdhet på 73,7 procent för bredband och 69,4 procent på fast telefoni. I den senare kategorin har man ökat från 66,8 procent 2014, medan man i bredbandskategorin gjort en minskning från noteringen 77,4 procent förra året.

I kategorin fast telefoni står Phonera för den mest negativa siffran, då man tappar drygt åtta procentenheter: från 69,9 procents nöjdhet 2014 till 61,5 i år.

Förra veckan presenterade Svenskt kvalitetsindex också nöjdhetssiffror för de svenska mobiloperatörerna – en undersökning som inte var allt för smickrande då samtliga visade sjunkande kundnöjdhet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.