Öppen dialog om aktuella kvalitetsfrågor

Förbättringsarbete Vilka är dagens utmaningar och möjligheter inom kvalitetsområdet? SIQs Quality 5.0 Forum är ett nytt dialogforum som är öppet för alla som vill dela med sig av sina tankar om vad som bidrar till en positiv kvalitetsutveckling.

Öppen dialog om aktuella kvalitetsfrågor

De senaste åren har det skett ett tydligt perspektivskifte i synen på kvalitet. Quality 5.0 är SIQs beteckning på dagens kvalitetsbegrepp.

– Nu handlar det inte längre om att enbart åstadkomma kundtillfredsställelse, utan även om hur företag och organisationer kan bidra till samhällsnytta, säger Anders Fundin, forskningsledare på SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling och redaktör för Quality 5.0 Forum.

Hållbarhet är också en fråga som numera står högt på agendan i de flesta organisationer. Det visar bland annat den senaste studien från forskningsplattformen SQMA, Swedish Quality Management Academy, där cirka 500 experter inom privat och offentlig verksamhet beskrev de främsta utmaningarna närmaste fem åren. Att nå en hållbar verksamhet i flera dimensioner rankades som en av de viktigaste ledningsutmaningarna.

Leda för hållbarhet ingår numera också som en av fem framgångsfaktorer i SIQs uppdaterade managementmodell.

Läs även: SIQ-modellen har kommit i ny version.

– Det som kännetecknar ledande organisationer är att deras förmåga att knyta samman de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen till en större helhet, utan att de konkurrerar med varandra, vilket är grunden till en hållbar utveckling, förklarar Anders Fundin.

Öppet för alla

För att stimulera till dialog kring aktuella kvalitetsfrågor startade SIQ för en tid sedan Quality 5.0 Forum. Forumet är öppet för alla – forskare, experter och praktiker – att bidra med allt från längre artiklar till korta kommentarer.

– Tanken är att Quality 5.0 Forum ska vara en kraftsamling kring viktiga frågor. För att stärka svensk konkurrenskraft gäller det att alla synpunkter kommer fram, säger Anders Fundin.

Några artiklar har redan publicerats om bland annat digitalisering inom välfärden och kvalitetsutveckling i skolan.

– Den som vill bli gästskribent är välkommen att kontakta mig för att diskutera uppslag till artiklar, förklarar han.

Hur kommer ni att använda materialet?

– Det jag ser framför mig är att det på sikt kan ligga till grund för teman på seminarier eller fungera som uppslag till nya forskningsprojekt. Quality 5.0 Forum ska vara en temperaturmätare på de kvalitetsfrågor som är aktuella just nu, säger Anders Fundin.

Quality 5.0 Forum finns tillgängligt på http://forum.siq.se/forum/

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste