Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Hög trivsel med kvalitetsrollen

Förbättringsarbete Kvalitetschefer, kvalitetsansvariga, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med kvalitet trivs bra i sin yrkesroll. Samtidigt skulle man vilja lägga mer tid på att förankra kvalitetsarbetet i organisationen och genomföra förbättringar som ger kundvärde. Det framgår av den enkät som Kvalitetsmagasinet gjort bland sina prenumeranter om kvalitetsrollen.

Hög trivsel med kvalitetsrollen

De som deltagit i enkäten är bland andra kvalitetschefer/kvalitetsansvariga (26,83 procent), miljö- och kvalitetschefer (15,85 procent), kvalitetssamordnare/koordinatorer (11,46 procent), kvalitetsstrateger (3,9 procent) och verksamhetsutvecklare (14,63 procent).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Men oavsett titel är majoriteten väl meriterad. 73,47 procent har högskoleexamen – 24,92 procent som civilingenjör och 13,71 procent som ekonom. 64,68 procent har därefter byggt på med någon specialutbildning inom till exempel Iso 9001 och Lean.

De flesta har också många år i yrket bakom sig. 27,25 procent har arbetat mellan 15 och 24 år och 9,52 procent mer än 25 år med kvalitet.

46,54 procent sitter i dag med i företagets/organisationens ledningsgrupp och har sin roll placerad i en stabsfunktion (49,2 procent) eller verksamhetsstöd (27,81 procent). En klar majoritet (68,78 procent) känner att man i stor utsträckning har ledningens aktiva stöd i sitt arbete.

Kvalitetskoncepten dominerar

Vad är det då som ingår i kvalitetsrollen?

Många arbetar med olika kvalitetskoncept som Iso 9001 (59,73 procent) och Lean (30,81 procent). Dessutom kan det ingå att förvalta andra typer av ledningssystem som till exempel Iso 14001 för miljö (49,1 procent) och Iso 45001 för arbetsmiljö (21,26 procent).

Praktiskt innebär det att man bland annat leder och utvecklar kvalitetsarbetet, identifierar och genomför förbättringar, kommunicerar och sprider kunskap om kvalitetsarbetet och svarar för uppföljningen av mål. Mest tid läggs ned på verksamhetsinterna frågor (89,27 procent), till skillnad från verksamhetsexterna frågor som till exempel rör kundrelationer (10,73 procent).

Läs även: Bättre tjänster med involverade medarbetare.

Samtidigt är det många som skulle vilja lägga ned mer tid på att ”synliggöra kvalitetsarbetet i vardagen för övriga medarbetare” och ”förbättringar som ger kundvärde” för att åstadkomma ett värdeskapande kvalitetsarbete, framgår av svaren.

Lyckas bra i rollen

Ändå tycker de allra flesta att man lyckas bra (66,84 procent) eller mycket bra (19,32 procent) i sin yrkesroll. 57,22 procent anser att rollen är tillräckligt tydlig för att man ska veta vad som förväntas och 77,86 procent anser sig ha tillräcklig kompetens för att kunna uppfylla förväntningarna.

Trots det lyfter enkäten fram områden i kvalitetsarbetet som behöver utvecklas närmaste fem åren. ”Att kvalitetsarbetet arbetas med på ledningsnivå, inte bara ute i våra verksamheter”, ”Att kvalitet inte är något några enskilda personer sysslar med, utan är något som var och en ansvarar för” och ”Mer kundorienterat förbättringsarbete” är några av kommentarerna kring förbättringspotentialen.

För det krävs kompetensutveckling av kvalitetsrollen för att kunna möta förväntningarna. 48,42 procent efterlyser mer kompetens inom förändringsledning, 47,89 procent inom kvalitetskultur/förbättringskultur och 44,74 procent inom ”best practice” och kunskapsutbyte med andra.

Läs även: 5 förhållningssätt som bygger stark kvalitetskultur.

Personcertifiering har länge diskuterats som ett sätt att skapa tydlighet och förståelse kring kvalitetsrollen. Endast en minoritet (20,42 procent) ser dock ett behov av det, medan 50,66 procent svarar nej och 28,91 procent vet ej på frågan.

Trivs bra med jobbet

Sammantaget upplever de allra flesta trivsel i sin yrkesroll. 45,77 procent trivs bra och lika stor andel mycket bra med sitt arbete.

”Men att arbeta med kvalitetsfrågor kräver att det finns förtroende och mandat från ledningen. Finns inte förtroende är uppdraget omöjligt. Att ha ansvar för verksamhetens kvalitetsarbete kräver fingertoppskänsla, att kunna ställa krav och påpeka brister på ett sådant sätt att man stärker verksamheten istället för att komma med pekpinnar”, påpekar någon.

”Man måste brinna för denna typ av jobb om de skall bli någon bra utdelning både för företaget och för en själv. Tyvärr förekommer det fortfarande att kvalitetsarbetet läggs i knäet på någon som inte är särskilt intresserad. Då blir det inte bra för någon”, fastslår en av de tillfrågade.

Om enkäten.

441 personer har svarat på Kvalitetsmagasinets enkät om kvalitetsrollen. 32,32 procent arbetar i tillverkande företag, 22,38 procent i tjänsteföretag och 38,12 procent i offentlig verksamhet. Av de tillfrågade är 4,54 procent 35 år eller yngre, 21,09 procent 36 – 45 år, 42,86 procent 46 – 55 år och 31,52 procent 56 år eller äldre.

Majoriteten arbetar i större företag och organisationer – 3,2 procent med 0 – 9 anställda, 13,07 procent med 10 – 49 anställda, 29,6 procent med 50 – 199 anställda, 18,67 procent med 200 – 499 anställda och 35,47 procent med 500 eller fler anställda.

I de flesta verksamheter är det endast en eller ett fåtal som har en kvalitetsroll. I 34,32 procent är det endast den som tillfrågats i enkäten och i 39,73 procent är det 1 – 4 personer som har en kvalitetsroll.

Lönerna varierar – 39,23 procent har 40 000 – 49 000 kronor och 41,71 procent 50 000 kronor eller mer i månaden.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Kvalitetsmagasinet sparar mina uppgifter
Läs mer om vår integritetspolicy här
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.