Pandemin ökar samhällsengagemanget hos unga

Coronakrisen För många millenials och de inom generation Z har pandemin ökat viljan till att bidra till positiv förändring i samhället. Det visar en ny, global rapport.

Pandemin ökar samhällsengagemanget hos unga
För många unga har pandemin ökat viljan till att bidra till positiv förändring i samhället. Bild StockAdobe.

För många millenials och de inom generation Z har pandemin ökat viljan till att bidra till positiv förändring i samhället. Även om de är bekymrade över faktorer som sin långsiktiga karriär, familjens välbefinnande och ekonomin, ser de den nuvarande situationen som en chans att driva förändring i samhället. Det visar en rapport från företaget Deloittes årliga rapport Millennial Survey, en undersökning som gjorts i två delar, både före och efter pandemins utbrott*.

Fakta

Vad är millenials och generation Z?

Beskrivning av begreppen: Med millennials åsyftas generationen född mellan januari 1983 och december 1994. Med generation Z åsyftas generationen född mellan januari 1995 och december 2002.  

Trots optimism visar undersökningen att generationerna brottas med framförallt stress. Över 40 procent uppger att de kände sig stressade innan utbrottet av pandemin, främst på grund av frågor som rörde deras ekonomiska framtid, familjens välbefinnande och yrkesmöjligheter.

Stressade hela tiden

Före pandemin angav 5 procent av generation Z och 50 procent av millennials att de var stressade hela tiden eller för det mesta. Intressant nog sjönk stressnivån för båda generationerna i den andra undersökningen efter pandemin, vilket indikerar att den minskade aktiviteten i och med nedstängningar har minskat stressnivåerna.

Josefine Liljeqvist, partner inom Human Capital på Deloitte.
Josefine Liljeqvist, partner inom Human Capital på Deloitte.

– Exempelvis verkar de flexibla arbetsvillkor som många arbetsgivare infört i samband med pandemin kunna ge positiv effekt; mer än hälften av alla respondenter anser att möjligheten att arbeta hemifrån i framtiden skulle lindra stress, säger Josefine Liljeqvist, partner inom Human Capital på Deloitte i Sverige i en kommentar.

Oro för klimatförändringar

Återigen framkom klimatförändringar som en kritisk fråga för millennials och generation Zs. Över hälften av respondenterna tror att det är för sent att reparera skadorna på vårt klimat, och 80 procent tycker att politiker och företag måste göra större insatser för att skydda miljön.

Yngre generationer tar frågan om socialt ansvar som ett personligt kall. I undersökningen indikerade respondenterna att de vidtog ”socialt medvetna” åtgärder för att gynna planeten och samhället.

Covid-19-krisen kan ha förstärkt detta, då nästan tre fjärdedelar i den andra undersökningen uppgav att pandemin har gjort dem mer sympatiska gentemot andras behov och att de kommer att vidta åtgärder för att påverka samhället positivt.

Köper lokalt

Detta återspeglas även i deras köpvanor, där majoriteten uppger att de planerar att köpa fler produkter och tjänster från mindre lokala företag, samt från stora företag som tagit ett socialt ansvar under pandemin genom att ta hand om sina anställda och påverka samhället positivt.

I undersökningen efter pandemins utbrott uppgav 66 procent att de är nöjda med de åtgärder som deras arbetsgivare har vidtagit för att stötta dem och deras kollegor, och 60 procent tyckte att dessa åtgärder har gjort att de vill stanna hos sina arbetsgivare på lång sikt. På så vis kan vi se att pandemin påverkat lojaliteten unga känner gentemot sin arbetsgivare. Samtidigt visar undersökningen att optimismen kring företagande i stort sjunker, där färre anser att företag generellt har en positiv inverkan på samhället.

Om rapporten

  • Årets rapport bygger på två uppsättningar undersökningar. Det första började före Covid-19-utbrottet och avslutades mellan 21 november 2019 och 8 januari 2020. En andra undersökning genomfördes mellan 28 april 2020 och 17 maj 2020, mitt i den globala pandemin.
  • Den första undersökningen inhämtade perspektiv från 13 715 millennials i 43 länder och 4 711 svar från Generation Z från 20 länder. I den efterföljande undersökningen deltog 5 500 milennials och 3 601 Gen Zs på 13 stora marknader som i olika grad påverkades av pandemin (Obs: Sverige inte inkluderat). Inga svarande i den första undersökningen tillfrågades i den senare.

Här är rapporten i sin helhet.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.