Så får du som chef pensionärerna att stanna

Ledarskap Många kan och vill fortsätta arbeta även efter att de gått i pension. Men att vara behövd på arbetsplatsen är inte tillräckligt för att stanna kvar i längden om det inte samtidigt finns ett personligt värde för individen. Det visar en ny undersökning vid Göteborgs universitet.

Så får du som chef pensionärerna att stanna
Isabelle Hansson, psykologiforskare vid Göteborgs universitet.

En stor del av den arbetande befolkningen närmar sig pensionsåldern samtidigt kompetensbristen ökar inom många branscher. Den växande gruppen så kallade ”jobbonärer” har därmed blivit alltmer attraktiv på arbetsmarknaden, men arbetsgivare står inför stora utmaningar vad det gäller att fånga upp dem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– För personer som står inför valet att fortsätta jobba kan arbetets innehåll och utformning vara avgörande för beslutet att stanna kvar. Det är därför viktigt att vara lyhörd för de behov som finns hos medarbetaren, säger Isabelle Hansson, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet

Hon har tillsammans med två nederländska forskare undersökt drivkrafter till att fortsätta arbeta efter pensionering. Drygt 3 000 personer i Sverige ingick i studien.

Resultaten visade att de incitament som är viktigare för yngre generationer – så som en bra lön och trevliga kolleger, tappar stor betydelse när en invånare har nått pensionsåldern. I studien undersöktes fyra olika drivkrafter och hur de var relaterade till att gå upp i arbetstid, gå ner i arbetstid, och att helt sluta att arbeta.

Drivkrafterna som undersöktes var känslan av meningsfullhet med sitt jobb, sociala kontakter på jobbet, att vara behövd på sin arbetsplats, och rent ekonomiska skäl. Den starkaste drivkraften för att fortsätta arbeta och att stanna kvar över tid var att arbetet upplevdes som meningsfullt för individen. Endast en av fem svarande att du skulle stanna kvar av ekonomiska skäl.

Varför tror du att det behovet är så pass stort i just den här gruppen?

– I slutet av arbetslivet är det naturligt att väga för- och nackdelar med att fortsätta arbeta mot möjligheten att ägna sin tid och energi åt andra saker. Om arbetet har en stor personlig betydelse och upplevs som meningsfullt ökar sannolikheten att man väljer att fortsätta.

Enligt Isabelle Hansson finns det många aspekter som skulle vara intressanta att undersöka vidare. Bland annat hur drivkrafterna förändras över tid och vilka typer av anpassningar som krävs för att fler ska kunna och vilja fortsätta arbeta efter att de nått pensionsålder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.