Halvtid på kontoret är den perfekta arbetsveckan

Distansarbete Fler jobbar på hemma i januari 2021 än under förra våren. Men en stor majoritet vill dock både arbeta hemifrån och från ordinarie arbetsplats efter pandemin. Det visar en ny undersökning om svenskarnas hemarbete.

Halvtid på kontoret är den perfekta arbetsveckan
Kvinnor trivs bättre med hemarbete än män. Bild Stock Adobe.

En ny undersökning från Netigate visar hur svenska anställda tänker kring hemarbetets för och nackdelar och hur arbetsgivare ska hantera distansarbetets efter pandemin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Något fler jobbar hemma i januari 2021 jämfört med förra våren. I undersökningen svarar 47 procent av de tillfrågade att de jobbar på sin ordinarie arbetsplats, 32 procent arbetar hemifrån och 21 procent arbetar både hemifrån och på arbetsplatsen. Då samma mätning gjordes under våren 2020 uppgav 42 procent att de jobbade hemma.

Att jobba på distans har blivit bättre med tiden anser hälften av de tillfrågade. Men 21 procent anser att det har blivit sämre.

Längtar tillbaka

De allra flesta, 70 procent, trivs bra med att jobba hemifrån. Allra bäst trivs de som bor i villa. Dock har inte storleken på bostaden någon betydelse för hur bra generellt man trivs med att arbeta hemifrån.

Men många längtar ändå tillbaka till sina arbetsplatser. De flesta vill kombinera hemarbete med arbete på arbetsplatsen. 73 procent anger att de i framtiden både vill jobba både på arbetsplatsen och i hemmet.

39 procent kan tänka sig att enbart jobba hemifrån medan 24 procent kan tänka sig att enbart jobba på arbetsplatsen. De som bor långt från sitt arbete har ett något mer positiv bild av hemarbete.

När de tillfrågade uppmanades att ange den perfekta balansen mellan att jobba hemma och att jobba på arbetsplatsen blev snittet att arbeta 53 procent hemma och 47 procent på arbetsplatsen.

Yngre mer nöjda än äldre

70 procent är nöjda med hur deras arbetsgivare hanterat distansarbet. Lika många uppger att verksamheten de jobbar i har uppnått sina affärsmål, vilket är något färre jämfört med samma undersökning som gjordes i juni 2020. Då var siffran 81 procent.

De äldre tycker att effekterna av hemarbete är mer negativt än de yngre medarbetarna. Äldre, 50+, känner i mindre utsträckning att de blivit mer produktiva. De anser också i lägre grad än yngre att det finns positiva aspekter av hemarbetet. Särskilt i jämförelse med de som är yngre än 40 år.

Undersökningen visar också att kvinnor trivs bättre med distansarbete än män. Kvinnor är också̊ mer positivt inställda till att jobba hemifrån efter pandemin. Kvinnor tycker i högre utsträckning att deras produktivitet, koncentrationsmöjligheter, balans i livet och arbetsglädje har påverkats positivt av hemarbete. För de övriga aspekterna är svaren mer lika mellan man och kvinnor.

Fördel planera själv

Drygt hälften ser klara fördelar med att planera sina egna arbetsuppgifter under dagen och lika många upplever mer balans i livet som helhet. De mest negativa aspekterna med hemarbete är att man saknar det sociala samlivet med kollegor. Även internkommunikationen har påverkats negativt av hemarbete och 3 procent menar att samarbetet mellan avdelningar påverkats negativ.

73 procent av respondenter tror att pandemin har ändrat spelreglerna för hur arbetslivet och arbetsplatser kommer att se ut när smittspridningen har upphört. Framförallt när det gäller hemarbete kontra kontorsnärvaro.

Företag mer flexibla

79 procent av de som svarat tror att verksamheter kommer att vara mer flexibla efter pandemin. Lika många menar att företag fått en positiv skjuts när det kommer till digitalisering.

75 procent vill att verksamheten de jobbar i ska bli mer flexibel när det kommer till arbete som utförs från hemmet. 25 procent tycker att det har fungerat redan innan pandemin.

Netigates tips på vad arbetsgivare kan göra för att anpassa sig till det nya normala

  1. Kommunicera redan nu hur er verksamhet ser på̊ hemarbete när smittspridningen upphört.
  2. Forskning och undersökningar visar att man arbetar hemifrån när man behöver fokusera och på̊ ordinarie arbetsplats när man vill vara kreativ och social. Skapa förutsättningar för att vara kreativ och social på̊ arbetsplatsen.
  3. Samla in feedback från anställda, hur fungerar det för dem idag och vilket stöd de behöver på distans.
  4. Gör anställda delaktiga i hur ni visualiserar er framtida arbetsplats.
  5. Nya medarbetare gynnas av att arbeta på̊ den ordinarie arbetsplatsen under den första tiden. Onboardingen sker mest fördelaktigt från den ordinarie arbetsplatsen.
  6. Om du som arbetsgivare letar ny kompetens kan du nu rekrytera talanger från hela Sverige eller hela världen.
  7. Fokusera på̊ kvalitet och resultat, var arbetet utförs är inte lika viktigt.

Om undersökningen
Netigate har frågat 2055 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på̊ arbetsplatser runtom i Sverige. Undersökningen genomfördes mellan den 14 januari 2021 till och med 18 januari 2021. Undersökningen är riksrepresentativ, vilket betyder att respondenterna har en jämn fördelning av kön, ålder, region, inkomstnivå̊ och så vidare.

Till undersökningen

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.