Skåne ska bygga elnät riggade för framtiden med nytt verktyg

Digitalisering I samarbete med energibolag, myndigheter och kommuner i har Region Skåne tagit fram ett verktyg för att kunna förutse var och när energibehoven i kommer att förändras i framtiden.

Skåne ska bygga elnät riggade för framtiden med nytt verktyg
Foto: Region Skåne

I samband med kriget i Ukraina och energikrisen har det blivit uppenbart hur importberoende av effekt Sverige är. Inte minst i elområde fyra där priserna för el ökade dramatiskt. Dessutom ställer elektrifieringen av samhället nya krav på planering av Sveriges framtida energisystem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För att lösa detta lanserar Skånes effektkommission verktyget Effektprognoser. I samarbete med flera skånska kommuner, myndigheter och energibolag har region Skåne skapat en modell som förutser var och när energibehovet kommer att förändras, och därmed var man behöver investera mer för att möta energibehovet.

– Det finns tillräckligt med effekt i Skåne om vi löser vissa knutar, sade Anna Jähnke (M), ordförande i Skånes effektkommission, under lanseringen av verktyget.

Effektprognoser bygger på data såsom:

  • Mängd småhus och industrier inom ett angivet område
  • Antal registrerade bilar inom ett angivet område
  • Elanvändning, effektbehov och kunders användningsmönster inom ett angivet område

All sammantagen information utgör en nutida statusbild, och blir ett utgångsläge för vad som kommer att hända inom området i framtiden. Man kan till exempel anta att de registrerade bilarna kommer att elektrifieras och driva ett nytt effektbehov i framtiden. I dagsläget är det möjligt att förutse effektbehovet och tillkommande elanvändning för åren 2025, 2030 och 2040 i Effektprognoser.

Proaktiv utbyggnad av elnätet

Prognosverktyget beskrivs vara användbart för alla inblandade aktörer. Vad gäller elbolagen kommer det underlätta för dem att bland annat skapa elnätsplaner som för första gången ska rapporteras in till Energimarknadsinspektionen (Ei) våren 2024.

Martin Höhler, vd för Eon Energidistribution, menar att en sådan här typ av verktyg möjliggör för snabbare utbyggnad av det svenska elnätet, vilket är avgörande för att klara energiomställningen samt elektrifieringen av transporter och industri.

– Energi har aldrig varit så spännande som nu. Jag tror vi alla har förstått att vi står inför en gigantisk våg av elektrifiering, sade Martin Höhler på Slagthuset i Malmö i samband med lanseringen av Effektprognoser.

Självförsörjningsgrad på 50 procent till 2030

Skånes effektkommission har ett mål; självförsörjningsgrad på 50 procent till 2030. Idag ligger självförsörjningsgraden i Skåne på 15 procent. Kommissionen och andra aktörer i Skåne menar att dagens energisystem är för känsligt för geografiska förändringar vad gäller effektbehov idag.

– Även på platser där kapaciteten är bra kan effekten ändras ganska snabbt om nya näringsidkare etableras. Därför är det viktigt att vi bygger ett elnät som är riggat för framtiden, sade Anna Jähnke.

Verktyget kan underlätta för offentliga som privata aktörer att sätta in resurser där de behovs för att uppnå ett mer hållbart energisystem.

– Vi har fått så många förfrågningar på solceller och mätare på kort tid. Vår nätplanering blir utmanad på ett helt nytt sätt nu, än förut. Ett sådant här verktyg underlättar vår planering, sade Håkan Skarrie, affärsutvecklare på Kraftringen.

”Kommer bli enormt komplext”

Ändå är utmaningarna flera. En prognos är aldrig träffsäker, och även om prognosverktyget kommer göra det möjligt för aktörer att testa alla möjliga framtidsscenarion så bygger prognoserna på många antaganden.

– Svårigheterna i det här är dynamiken mellan behovet här och nu mängden tid det tar att bygga infrastruktur. Det kommer bli enormt komplext. Ändå måste vi fatta beslut och börja agera, sade Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

Läs mer om kartverktyget här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.