Stora säkerhetsluckor – 8 av 10 utsatta för cyberbrott

Informationssäkerhet Trots långt driven digitalisering finns det stora luckor i it-säkerheten. Endast en av tio svenska verksamheter anser sig ha ett fullgott it-skydd och åtta av tio har utsatts för minst ett cyberbrott de senaste två åren, enligt en undersökning.

Stora säkerhetsluckor – 8 av 10 utsatta för cyberbrott
It-säkerheten brister i många verksamheter. Foto: Stock Adobe.

Varje år i oktober tar Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) och EU-kommissionen initiativ till den europeiska cybersäkerhetsmånaden – European Cyber Security Month (ECSM). Kampanjen stöds även av EU:s medlemsstater och 100-tals partners från olika sektorer.

Syftet är att förbättra medborgarnas och organisationernas cybersäkerhet genom att förmedla aktuell säkerhetsinformation.

Det är aktuella frågor inte minst i Sverige, som tillhör de länder i världen som kommit längst med digitalisering. För några år sedan antog regeringen en digitaliseringsstrategi med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Säkerheten släpar efter

Med en långt driven digitalisering borde då it-säkerheten vara en naturlig del av de svenska verksamheternas digitala strategi. Men i själva verket har den svårt att hålla jämna steg, framgår av den säkerhetsundersökning som genomförts av analys- och konsultföretaget IDC (International Data Corporation) och datasäkerhetsföretaget Kaspersky.

Undersökningen visar att många svenska verksamheter är långt ifrån nöjda med sin it-säkerhet. Endast 11 procent anser sig ha ett fullgott skydd. 9 procent uppger att de är i riskzonen för intrång och 83 procent att det är ganska eller mycket troligt att de skulle drabbas av en cyberattack.

Många utsatta för brott

En majoritet av de tillfrågade har också blivit utsatta för olika attacker. 80 procent har utsatts för minst ett cybersäkerhetsbrott under de senaste två åren och 58 procent för minst två under samma period. Endast 17 procent har inte upplevt några intrång.

I flera fall har konsekvenserna av incidenterna varit allvarliga. 21 procent uppger att de förlorat kunddata och 24 procent att de förlorat finansiell information. 23 procent har tappat kunder som en direkt konsekvens.

Varför gör företag och organisationer då inte mer för att skapa en hög it-säkerhet? Enligt undersökningen utgör budgetbegränsningar det främsta hindret. Föråldrade it-system och kompetensbrist lyfts också fram som problemområden.

En annan förklaring ligger i synen på it-säkerhet. 32 procent av de tillfrågade ser it-säkerhet som en ”nödvändig kostnad” och endast 15 procent som ett sätt att öka effektiviteten i verksamheten.

– Digitalt förtroende är helt avgörande för om verksamheter ska kunna nå framgång med sina digitaliseringssatsningar. Då måste it-säkerhet vara en självklar komponent på samma sätt som regelefterlevnad är, säger Jan Horsager, research director på IDC i en kommentar.

Byte av lösenord

Men it-säkerhet behöver för den skull inte vara förenat med höga kostnader. Enligt David Jacoby, it-säkerhetsexpert på Kaspersky, finns det många relativt enkla åtgärder att vidta för att stärka säkerheten.

– Det är möjligt och helt nödvändigt att se till att cybersäkerhet blir en integrerad del av all form av digitalisering och digital transformation. Ibland kan det var så enkelt som att byta lösenord på hårdvaruenheter för att stärka sitt skydd, säger han.

I undersökningen deltog beslutsfattare i 369 nordiska verksamheter, varav 112 svenska, med fler än 100 anställda.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.