nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

De som jobbar i finansbranschen upplever störst förändring på sin arbetsplats. Foto StockAdobe.

Störst förändring för medarbetarna i finansbranschen

Finansbranschen förändras i rasande fart medan byggbranschen förändras minst. Det visar en undersökning om svenskarnas syn på hur deras arbetsplats har förändrats under det senaste året.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

En fjärdedel, 24 procent, av svenskarnas upplever att deras arbetsplatser förändrats väldigt mycket eller genomgått helt omvälvande förändringar under senaste året. Det visar en undersökning från Man Power Work Lifes Arbetslivspanel, om förändringar på arbetsplatsen som cirka 2 500 anställda i Sverige har svarat på.

Undersökningen visar också på ett samband mellan att arbetsplatsen har genomgått en stor förändring och att känna ett starkt engagemang för sitt arbete. Dessutom upplever medarbetarna att nya idéer och perspektiv uppskattas i högre utsträckning på förändrande arbetsplatser. Men det är stora skillnader mellan olika branscher.

Finansbranschen, fastighetsverksamhet och IT- och telekombranschen är de branscher där flest upplever att arbetsplatsen har förändrats väldigt mycket eller helt och hållet under det senaste året. Minst förändring har skett i byggbranschen, där bara en av tio, 9 procent, upplever att deras arbetsplats förändrats stort under det senaste året.

Frågan som ställdes var ”Hur mycket upplever du att din arbetsplats har förändrats under det senaste året?”. Nedan redovisas antal svarande i procent som angav ”Väldigt mycket” och ”Helt omvälvande förändringar”.

1 Finansbranschen (40 procent)

2 Fastighetsbranchen (34 procent)

3 IT- och telekombranschen (30 procent)

4 Hotell och restaurang (29 procent)

5 Offentlig förvaltning (28 procent)

Frågan som ställdes var ”Hur mycket upplever du att din arbetsplats har förändrats under det senaste året?”. Nedan redovisas antal svarande i procent som angav ”Väldigt mycket” och ”Helt omvälvande förändringar”.

1 Byggverksamhet (9 procent)

2 El-, värme- och vattenförsörjning (19 procent)

3 Utbildning (23 procent)

4 Parti- och detaljhandel (24 procent)

4 Hälsa, sjukvård och läkemedelsbranschen (24 procent)

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.