Styrkemetoderna som löser handlingsförlamning i teamen

Förändringsledning Att uppehålla sig vid problem i kvalitetsarbetet kan i längden bli förlamande. Det menar bokaktuella Gunnel Ryner, som vill lyfta så kallade styrkemetoder som viktiga verktyg i förbättringsprocesser.

Styrkemetoderna som löser handlingsförlamning i teamen
Gunnel Ryner brinner för positiva omformuleringar.

Det ligger i människans natur att vara problemorienterad, helt enkelt för att det är evolutionärt gynnsamt att vara väl förberedd om faran är framme. Men nu när vi inte är ute och jagar dagligdags är den negativa inställningen överdriven och, när den går för långt, till och med handikappande. Det anser beteendevetaren Gunnel Ryner som förra året släppte boken Hitta rätt i stället för att leta fel – vägen till ett gladare liv, bättre relationer och oslagbara team (Lyfta förlag, 2023).

– Hela vår kultur är problemorienterad, det är väldigt mänskligt. Jag har själv upplevt det när jag arbetade som bland annat personalchef; att man skulle in och gräva i varje problem och till och med förväntades hitta syndabockar. Det är vare sig konstruktivt eller utvecklande, säger hon, och tillägger:

– När jag hittade styrkebaserade metoder som Appreciative Inquiry och Lösningsfokus, kändes det som ett ”halleluja-moment” för mig. Att ha fullt fokus på det som brister fungerar bra när det är tekniska problem man arbetar med, eller för en läkare som ska laga ett benbrott. Det fungerar mindre bra när man arbetar med kultur och relationella utmaningar, säger hon.

Men styrkemetoder – att utgå från det som är funktionellt – det handlar inte om att sopa problem under mattan, vilket är en vanlig fördom om förhållningssättet.

– Det är inte så att man tar på sig skygglappar när man arbetar på det här sättet. Självklart adresserar man problemet men man gör en så kallad POF, alltså en positiv omformulering av problemet. Vad vill vi ha i stället för problemet, hur ser det önskade läget ut? Och hur gjorde vi när det fungerade bättre eller mindre dåligt? Då får man energi att förbättra situationen, säger hon.

Gunnel Ryner berättar att alla som hör talas om styrkemetoder tycker att det låter väldigt logiskt. Ändå är det fortfarande långt ifrån alla som arbetar så.

– Jag tror att det handlar om att det styrkebaserade arbetssättet tar längre tid i början av en process, eftersom alla medarbetare ska involveras och göras delaktiga. Men den tiden får man tillbaka när alla sedan är med på tåget, det blir helt enkelt en mer varaktig förändring, säger hon.

Gunnels tre mest effektiva exempel på styrkemetoder

  1. Älta framgångar i stället för misslyckanden. Lyft upp och utforska era goda exempel: När fungerar det bra och hur bär vi oss åt då? Hur kan vi göra mer av det som leder oss i rätt riktning?
  2. Fokusera mer på styrkor än svagheter. Svagheter kan behöva hanteras om de utgör ett hinder, men att åtgärda svagheter kan aldrig hjälpa någon att bli briljant – det kan bara styrkor göra.
  3. Hitta parallella historier. De historier och berättelser vi lyfter fram och fokuserar på – om oss själva och vår omvärld – formar vår självbild och vår bild av verkligheten. Samtidigt som det finns historier som handlar om svårigheter, motgångar och problem, finns det parallella historier som handlar om styrkor, resurser, motståndskraft, mod, lösningar och lärande. Lyft fram de historier som bidrar till stolthet och hopp.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.