Tre av åtta myndigheter får godkänt i kundnöjdhet

Kundfokus Skatteverket är den myndighet som har mest nöjda kunder. Det visar Svenskt Kvalitetsindex studie bland kunderna hos åtta svenska myndigheter. Ett område som genomgående drar ner myndigheternas betyg är handläggningstiderna.

Tre av åtta myndigheter får godkänt i kundnöjdhet
Shutterstock

Kunder ställer i dag samma krav på myndigheter som på andra typer av tjänster och leverantör. Det är en förklaring till att myndigheterna genomgående får lågt betyg kring effektivitet i arbetet, till exempel handläggningstider.

Ingen myndighet når upp till betyg 75 på SKI:s 100-gradiga skala, som betyder mycket nöjda kunder. Men tre myndigheter klarar sig över betyget 60. Ett betyg under 60 indikerar missnöje.

Så här ser listan ut:

  • Skatteverket 69,7
  • Pensionsmyndigheten 67,5
  • Kammarkollegiet 63,2
  • Trafikverket 59,9
  • Myndigheter totalt 58,3
  • Polismyndigheten 58,0
  • CSN 56,0
  • Försäkringskassan 47,5
  • Arbetsförmedlingen 42,2

De områden som Svenskt Kvalitetsindex ställt frågor kring är kompetens, tillgänglighet, bemötande och tekniska tjänster. De kunder som deltagit i studien har haft ett ärende med myndigheterna, alltså inte bara tittat på hemsidan eller annan information.

Toppen och botten

Skatteverket har varit en favorit när SKI mätt myndigheter även historiskt. De prisas bland annat för sina tekniska tjänster.

Det finns också en stark koppling mellan vilket förtroende man har för den myndighet man senast varit i kontakt med och vilket förtroende man har för svenska myndigheter i allmänhet. Skatteverket, som flest var i kontakt med senast, är också den myndighet som har högst förtroende, där hela 65 procent hade mycket stort förtroende.

I botten av listan hamnar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som når lägsta nivån sett över en tioårsperiod. De får särskilt låga betyg kring tillgänglighet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.