Rapport visar: visselblåsarlagen har haft viss effekt

Arbetsmiljö Sedan den nya visselblåsarlagen trädde i kraft 2021 har antalet visselblåsare i de europeiska länderna ökat, visar undersökning.

Rapport visar: visselblåsarlagen har haft viss effekt
Visselblåsarna inom EU blir allt fler. Foto: Stock Adobe

I december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft i Sverige. Lagen, som är sprungen ur ett EU-direktiv från 2019, ska stärka skyddet för människor som rapporterar om missförhållanden eller oegentligheter på sin arbetsplats. Regelverket kommer stegvis att skärpas, och i december 2023 ska alla svenska arbetsgivare med fler än 50 anställda ha ett system på plats för att inte bryta mot regelverket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Nu visar en rapport från riskhanteringsbolaget Navex, att lagen redan tycks ha fått viss effekt. Enligt undersökningen har EU-länderna sett att antalet rapporter har ökat med 50 procent mellan 2019 och 2021.

Snabbare i USA

Från att en incident inträffar i en verksamhet till dess att den rapporteras via en visselblåsare tar det i genomsnitt 47 dagar i EU-länderna. I Nordamerika är motsvarande siffra däremot betydligt lägre – enbart 21 dagar.

– Att det tar mycket längre tid i EU-länder är något som verksamheter borde uppmärksamma, och de behöver fundera över möjliga orsaker – om det beror på att anställda känner sig otrygga inför att slå larm, om att det saknas medvetenhet om hur man anmäler, eller om andra faktorer spelar in”, säger Jan Stappers, EU visselblåsarspecialist på NAVEX.

I Europa är majoriteten av de undersökta rapporterna, 57 procent, kopplade till olika arbetsmiljöfrågor, exempelvis diskriminering eller kränkande beteende. 20 procent handlar om affärsetiska frågor, och nio procent kopplas till miljö, hälsa och säkerhet. 56 procent av rapporterna var anonyma.

Totalt omfattar rapporten mer än 1,3 miljoner incidentrapporter globalt, till fler än 3 500 verksamheter med fler än 57 miljoner anställda.


Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.