Anställda i ideella sektorn trivs bra på jobbet

Arbetsmiljö Anställda inom ideella sektorn trivs överlag bra med jobbet. En studie som gjorts av bland andra Mats Jutterström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, SCORE, lyfter fram flera speciella faktorer som gör att medarbetarna känner stor arbetsglädje.

Anställda i ideella sektorn trivs bra på jobbet

Den ideella sektorn, som omfattar allt från idrottsorganisationer till studieförbund, har växt i antal anställda på senare år. 2014 sysselsatte den drygt 180 000 personer jämfört med 110 000 personer 1992.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rapporten ”Anställd i det svenska civilsamhället” bygger på en enkät som gjorts bland medarbetare i 111 ideella organisationer och visar på att arbetsförhållandena på det hela taget uppfattas som positiva.

– De flesta trivs och känner stort engagemang. Vi var inte så förvånade över resultatet, men det var ändå intressant att få det svart på vitt, säger Mats Jutterström.

Forskarna har bland annat analyserat hur så kallade ledarskapsstrategiska faktorer påverkar arbetsglädjen. Sju av tio upplever en hög grad av självbestämmande och delaktighet i verksamheten.

– Här finns ett klart samband. De som upplever sig involverade i verksamheten känner också större trivsel på jobbet, förklarar Mats Jutterström.

Läs även: 5 tips för ökad arbetsglädje.

Många av dem som deltagit i studien har tidigare erfarenhet av arbete inom såväl privata näringslivet som offentliga sektorn och kan ställa det i relation till sitt nuvarande arbete. Trots att många lyfter fram nackdelar som sämre lön och mindre utvecklingsmöjligheter inom ideella sektorn känner en majoritet nu större meningsfullhet och engagemang än inom privata näringslivet och mer frihet och flexibilitet än inom offentliga sektorn.

– På det hela taget väger fördelarna inom ideella sektorn tyngre än nackdelarna, konstaterar Mats Jutterström.

Med tanke på att den ideella sektorn växer och har behov av nya medarbetare är resultatet positivt för arbetsgivarna, menar han.

– Många, inte minst unga människor, vill gärna ha ett meningsfullt arbete och arbeta för ett högre syfte. Den här studien visar att arbetsgivare i ideella organisationer har goda möjligheter att både attrahera och behålla arbetskraft framöver.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.