Skapa en roligare arbetsplats

Arbetsmiljö Med uppmuntran, humor och bra kommunikation kommer man långt. Beteendevetaren Ami Hemviken menar att man med små, enkla medel kan man skapa en roligare arbetsplats.

Skapa en roligare arbetsplats

Leenden, humor, småprat och fikapauser är några tips som Ami Hemviken tycker fungerar i vardagen för att skapa en roligare arbetsplats. Hon utsågs till Årets Talare 2017 och kom i slutet av september ut med sin debutbok ”Le! Det är inte tanken som räknas”. Den bygger på hennes snart 15 år som lärare, coach och föreläsare och på alla möten med företag och organisationer och den vilar också på hennes grund som beteendevetare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Ami Hemviken.

Hon berättar hur man med större medvetenhet och små förändringar av sitt sätt att agera kan få det roligare på jobbet – samtidigt som man bidrar till en mer kreativ och framgångsrik arbetsplats.

Hon konstaterar att arbetsglädje är något av det viktigaste vi har.

– Och vägen dit går genom människor som vågar ta glädjen på allvar. Jag vågar säga att med uppmuntran, humor och bra kommunikation kommer man långt. Företag med mycket arbetsglädje är också ofta de som kan uppvisa den bästa lönsamheten, säger Ami Hemviken.

Visar mänsklighet

En viktig väg till arbetsglädjen som vi borde göra mer av är att våga visa lite mer mänsklighet inför för varandra – våra tillkortakommanden, sorger och orostankar gör mycket för att öka arbetsglädjen.

– Det kan låta ironiskt, men öppenhet och prestigelöshet är grunden för att kunna känna tillit och glädje ihop. För det är inte tanken som räknas – det är vad vi faktiskt gör. Det är våra handlingar som kan leda till arbetsglädje i vardagen, säger Ami Hemviken som menar att för att må bra på jobbet behöver vi känna gemenskap och delaktighet.

– Vi behöver känna oss inkluderade. Det spelar ingen roll hur mycket vi vill bete oss på nya sätt eller hur mycket cheferna går på om vikten av förändring – vi behöver känna att vi är en i gruppen.

Ami Hemviken konstaterar att när vi upplever att vi tillhör en grupp känner vi oss trygga och mår gott. Och när vi mår gott och inte känner oss hotade, blir vi gladare och mer engagerade.

– När vi känner oss glada och engagerade blir vi mer kreativa. När vi är kreativa kommer vi på smarta lösningar och kan förändra saker till det bättre, säger hon. Hon betonar särskilt vikten av leende.

– Vi ler när vi är glada – men vi kan också le för att bli gladare. Att le är det överlägset bästa sättet att visa att du vill någonväl, att du inte är ett hot.

Ami Hemviken hänvisar till forskning som visat att den som ler inte bara uppfattas som mer lättillgänglig av sin omgivning utan också som mer kompetent.

– Forskarna har även sett att storleken på leendet har betydelse – ju större leende, desto mer trovärdig uppfattas du som, berättar hon.

Ser sura ut

Ami Hemviken konstaterar att när vi blir nervösa och rädda är det vanligt att vi ser sura ut.

– Mitt bästa tips är att le, särskilt när du känner dig blyg eller nervös då kommer världen att behandla dig mjukare och man kommer inte att uppfatta dig som ett hot.

Hon lyfter också fram skrattet som en viktig faktor för att uppnå en stark flockkänsla som är svår att skapa på annat sätt.

– Vi vet att skratt frigör endorfiner men också fler må-bra-ämnen som serotonin och dopamin som påverkar hjärnans belöningssystem. När du känner dig glad och skrattar, ökar även inlärningen. Humorn hjälper folk att orka, eftersom den ger energi. Humor kan dessutom reducera spänningar i en grupp och göra att alla känner sig trygga och accepterade.

Chefer och medarbetare

När Ami Hemviken möter chefer och medarbetare på sina föreläsningar brukar hon alltid fråga dem om de hälsar på alla på morgnarna när de kommer till jobbet.

– Alla brukar svara med ett rungande ”Ja!” när de får den frågan. ”Javisst, jag hälsar på alla!” Men det har visat sig att många enbart hälsar på dem som har samma status som de själva – eller högre. Väldigt många missar att säga hej till dem man anser ha lägre status i den grupp man tillhör.

Hon har sett att den enkla starten på dagen med att hälsa på sina medarbetare kan påverka stämningen större delen av dagen.

– Underskatta inte heller småpratets betydelse. Det är viktigt

för alla, men betyder kanske mest för den som känner sig utanför arbetsgemenskapen. Fikapausen när den är som bäst är ett tillfälle till just småprat och ännu mer en stund för avslappning under en annars kanske stressig arbetsdag. Det är också viktigt att chefen ofta finns med på fikapausen som är ett utmärkt tillfälle att utveckla företagskulturen, avslutar Ami Hemviken.

Ami Hemviken lyfter fram skrattet som en viktig faktor för att uppnå en stark flockkänsla som är svår att skapa på annat sätt.

Ami Hemvikens tre budord vid skämt

Första budet. Skämta gärna – men inte på andras bekostnad. Att använda skämt som härskarteknik, för att trycka ner kollegor är aldrig, aldrig okej. En bra tumregel är att skämten ska handla om situationer och inte personer.

Andra budet. Skämta gärna – om dig själv. Öppna upp lite och bjussa på dig själv lite mer. Det skapar en mer personlig och äkta stämning och gör samtidigt att du uppfattas som starkare.

Tredje budet. Använd ett inkluderande språk, även när du vill vara rolig. Om du använder jargong och humor som alla känner igen sig i behöver ingen känna sig utanför. Det är särskilt betydelsefullt för den som inte tillhör normen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.