nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Leo Olsson

Mejla mig gärna tips på:

E-post: leo.o@kvalitetsmagasinet.se

Jakob Bundgaard, PwC Sverige. Foto: Kristin Lidell.

5 områden som höjer AI-säkerheten

Många företag ligger nu i startgroparna för stora satsningar på artificiell intelligens, AI. Men samtidigt finns risker för att säkerhetsfrågorna prioriteras för lågt, enligt en ny rapport från PwC, som lyfter fram fem områden som är särskilt viktiga att tänka på för att höja säkerheten.

*
Sociala medier skapar ökat förtroende. Foto: Stock Adobe.

Sociala medier ger nöjda medborgare

Kommuner som lägger ned tid och engagemang på sociala medier har också fler medborgare som är nöjda med kommunens tjänster och service. Det visar den forskningsstudie som genomförts av Livia Norström på Högskolan Väst.

Anne Kaun, docent Södertörns högskola.

Automatiserat beslutsfattande saknar lagar och regler

System för automatiserat beslutsfattande används allt mer runt om i Europa, bland annat i svenska offentliga förvaltningar. Men regelverk och lagstiftning hänger inte med i den snabba utvecklingen, visar en rapport med exempel från olika länder.

Nanna Gillberg, organisationskonsult.
Nanna Gillberg, organisationskonsult.

Flexibelt arbete kräver tydlig gränssättning

Många uppskattar att jobba flexibelt men det kräver att arbetsgivarna talar klarspråk om vilka krav och förväntningar som gäller. Det menar organisationsforskaren Nanna Gillberg. Hon ger 3 nyttiga råd för flexibelt arbete.

*Örebro universitet

Örebro universitet får EU-utmärkelse

Örebro universitet är ett av de första svenska lärosätena som fått utmärkelsen HR Excellence in Research av EU-kommissionen. Utmärkelsen är en bekräftelse på att universitetet är en bra arbetsgivare och arbetar för rättvisa och transparens i sin rekrytering av forskare och universitetslärare.

Niclas Smedberg, vd Edge HR. Foto: Alessandro Gardini.

7 tips för lyckad HR-digitalisering

Det finns mer att göra för att digitalisera HR-processerna i svenska företag och organisationer. Nästan sex av tio arbetar digitalt men har en strävan att komma längre. Det framgår av HR-barometern som lyfter fram sju tips för lyckad digitalisering inom HR.

*
Foto: Stock Adobe.

Framgångsrika AI-lösningar måste bygga på tillit

De företag och organisationer som har förmåga att skapa tillit i sina AI-lösningar blir framtidens vinnare. Det menar Anna Felländer, medgrundare av nyinvigda AI Sustainability Center i Stockholm, som ska forska och förmedla insikter kring AI ur ett etiskt och hållbart perspektiv.

*
Sommarens rekordvärme skapade problem. Foto: Stefan Nilsson.

Försämrad punktlighet i tågtrafiken

87,8 procent av alla persontåg nådde i fjol sin slutstation i rätt tid, visar Trafikverkets statistik över tågtrafikens punktlighet. Det är försämring jämfört med året innan samtidigt som det finns förklaringar.

*
Skolverkets material ger kunskaper om bland annat systematiskt kvalitetsarbete. Foto: Stock Adobe.

Skolpolitiker får lära kvalitetsarbete

Skolverket kommer inom kort att lansera ett nytt stödmaterial som vänder sig till kommunala utbildningsnämnder. Materialet ska bland annat förmedla kunskaper till politikerna om styrning och systematiskt kvalitetsarbete inom skolan.

*
Hannu Husa, rektor Nyköping Strand Utbildningscentrum och Maija Möller Grimakova, rektor Fredrikshovs slotts skola. Foto: Tuana.

Utdelning av utmärkelsen Bättre Skola

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018 har delats ut till de båda pristagarna Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum. Utdelningen ägde rum i samband med Rikskonferensen Bättre Skola i Skövde som pågår den 16 – 17 januari.

*
Sofie Johansson, chefsanalytiker Brilliant.

3 faktorer som ger bästa kundupplevelsen

Kundupplevelsen har fått en allt större betydelse för att få lojala kunder och därmed hög lönsamhet. Och det som påverkar kundnöjdheten allra mest är tre faktorer, visar en studie från Brilliant som baseras på flera oberoende undersökningar.

*
Många inom vård och omsorg upplever sitt arbete som meningsfullt. Foto: Stock Adobe.

1 av 10 saknar mening i jobbet

En av tio av landets anställda upplever inte sitt arbete som meningsfullt, visar den senaste statistiken från Jobbhälsoindex. Men skillnaderna mellan olika branscher är stort.