nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Leo Olsson

Mejla mig gärna tips på:

E-post: leo.o@kvalitetsmagasinet.se

*
Robotar kan bli en vanlig syn på framtidens äldreboende. Foto: Stock Adobe.

Ny forskning om digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa

Digitaliseringen bedöms vara den enskilt största förändringsfaktorn de närmaste åren. Men vad innebär det för arbetsmiljön? Hur påverkas hälsan? AFA Försäkring anslår nu 30 miljoner kronor till forskningsprogram som ska utreda digitaliseringens effekter på anställda inom kommun- och regionsektorn.

Anders Fundin, forskningsledare SIQ.

SIQ-modellen har kommit i ny version

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling lanserar i dagarna en ny version av sin populära managementmodell. Den nya versionen innehåller flera nyheter, framförallt i den handbok som fungerar som praktisk handledning till modellen.

Grundläggande introduktion till världens största standard

Det är drygt 30 år sedan ledningssystemstandarden för kvalitet – Iso 9001 – publicerades första gången. I den nya boken ”Verksamhetsutveckling med hjälp av ledningssystem” från SIS Swedish Standards Institute får läsarna en grundläggande introduktion till världens största standard för kvalitetsledning.

*
Anna Eriksson, gd Digg, och Najib Bege, student Mittuniversitetet. Foto: Marlene Jonsson.

Chefer får studenter som mentorer

På Digg - Myndigheten för digital förvaltning och Mittuniversitetet i Sundsvall är det numera ombytta roller. Ett unikt mentorprogram har dragits igång där studenterna är mentorer och cheferna är adepters för att på så sätt få nya perspektiv på digitalisering.


Gör det enkelt, säger Ola Ljunggren Bergeå.
Ola Ljunggren Bergeå.

7 steg för att skapa en förbättringskultur

Att arbeta med ständiga förbättringar är nödvändigt i de flesta organisationer. Men hur får man till den rätta glöden hos medarbetarna?
– Gör det så enkelt som möjligt. Teorier och modeller i all ära – men det är vad man gör i vardagen som spelar roll, säger ledarutvecklaren Ola Ljunggren Bergeå.

*
Nästan tre av fyra företagsledare ser stora förändringar framför sig. Foto: Stock Adobe.

4 framtidstrender som påverkar jobben

Förändringstakten på arbetsmarknaden blir allt mer uppskruvad. Det globala konsultföretaget Mercer pekar ut fyra trender som kommer att påverka våra jobb framöver.

*
Arbete med energiledning ger både ekonomiska vinster och miljövinster. Foto: Stock Adobe.

Dags för energicertifiering mot nya versionen

Förra året kom en reviderad version av den populära energiledningsstandarden ISO 50001. Nu står Swedac i startgroparna för att genomföra de första ackrediteringarna för certifiering mot den nya versionen.

*
Fortfarande återstår arbete med anpassning till GDPR. Foto: Stock Adobe.

Tre av tio är ännu inte klara med GDPR

Trots stora investeringar har många företag fortfarande en bit kvar på sitt arbete med EUs dataskyddsförordning GDPR. I en undersökning som gjorts av revisions- och konsultbolaget Deloitte uppger vart tredje företag att de ännu inte följer förordningen fullt ut.


*
Gränsen mellan arbetstid och fritid har suddats ut. Foto: Stock Adobe.

Nästan varannan kollar jobbmejl på fritiden

Nästan varannan tjänsteman läser sina jobbmejl dagligen på fritiden, framgår av en färsk undersökning. De flesta gör det för att skapa kontroll över sin arbetssituation eller för att hinna med sina arbetsuppgifter.

Anderz Petersson, utredare på DIGG.

Nu är det bråttom att ställa om till e-faktura

Den 1 april i år blir det lag på att alla inköp som görs inom offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Men fortfarande är det bara två av tio småföretag som förberett sig inför det nya lagkravet, visar en undersökning från Myndigheten för digital förvaltning.

*
Det är viktigt att förebygga konflikter innan de blir för stora. Foto: Stock Adobe.

Så bygger du en robust samarbetskultur

Konflikter som inte hanteras på ett konstruktivt sätt kan leda till både ineffektivitet och ohälsa. Därför finns mycket att vinna på att bygga en arbetsplatskultur som gör det lätt att lösa frågor tidigt, menar författarna till den nya boken ”Att bygga en robust samarbetskultur” som ger konkreta råd om hur man ska gå till väga.