Kvalitetsmärke sätter Europa på kartan

Globalt EOQ lanserade för några år sedan kvalitetsmärket European Quality Trademark (EQTM) som ett sätt att lyfta fram europeiska företag på den globala marknaden. Sverige väntar fortfarande på sitt första märke.

Kvalitetsmärke sätter Europa på kartan

För att få sätta märket på sina produkter krävs en certifiering som bygger på utvärdering av både produkten och företaget. 

Bland annat ska företaget vara registrerat i Europa, uppvisa ett positivt affärsresultat, ha nödvändiga licenser och tillstånd på plats, uppfylla hälso-, miljö- och säkerhetskrav, inte vara inblandade i några rättsprocesser samt ha infört ett ledningssystem.  

För produkten gäller att den ska ha funnits på marknaden i minst tre år, att minst 60 procent av produktion eller sammansättning sker i Europa, att produktintäkterna kommer från minst tre kunder samt att den är patent- eller varumärkesskyddad. 

– I länder som Kina och Indien, men även USA, händer så mycket. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonade i sitt linjetal häromåret vikten av att även sätta Europa på kartan. Det här är ett steg i den riktningen, säger Ulf Gustavsson, generalsekreterare för EOQ.

Ett dussintal företag har hittills certifierats för EQTM, bland annat Bosch i Portugal. 

– Något svenskt företag är ännu inte certifierat. Men vi jobbar på det, förklarar Ulf Gustavsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste