Brixly bygger hållbara affärsrelationer med ny certifiering

Certifiering Byggbolaget Brixly är först i Norden med certifiering mot ledningssystemstandarden Iso 44001. Standarden har fokus på samverkan och partnerskap och ger företaget ett ramverk för att bygga hållbara affärsrelationer.

Brixly bygger hållbara affärsrelationer med ny certifiering
Byggbolaget Brixly är först med certifiering mot Iso 44001. Foto: Stock Adobe.

Iso 44001 är en ledningssystemstandard som vänder sig till företag och organisationer både på den privata och offentliga sidan som vill samarbeta på ett optimalt sätt. Arbetet med standarden inleddes redan 2013 och en svensk översättning publicerades 2017.

Standarden bygger på samma övergripande struktur som numera är gemensam för Iso:s samtliga ledningssystemstandarder, som till exempel Iso 9001 (kvalitet) och Iso 14001 (miljö).

Intresse från marknaden

A3Cert i Alingsås är hittills det enda certifieringsorganet som är ackrediterat av Swedac för certifiering mot Iso 44001.

Cecilia Fransson, revisionsledare och kvalitetschef på A3Cert.
Cecilia Fransson, revisionsledare och kvalitetschef på A3Cert.

– Vi ser att det finns ett intresse från marknaden för Iso 44001. I första läget är det byggbolag som är vana att arbeta med partnering som fått upp ögonen för standarden, förklarar Cecilia Fransson, revisionsledare och kvalitetschef på A3Cert.

Brixly först ut

Ett företag som arbetat systematiskt med standarden sedan flera år tillbaka är byggbolaget Brixly med huvudkontor i Mölndal. Företaget, som har cirka 500 anställda och 2,6 miljarder kronor i omsättning, har en bred entreprenadverksamhet med allt från byggservice till större entreprenader.

– Vi har länge arbetat med våra kunder i samverkan och partneringprojekt. När ramverket för Iso 44001 så kom var det ett naturligt steg för oss att komplettera vårt verksamhetsledningssystem även med den här processen, säger Markus Brink, vd för Brixly.

Markus Brink, vd på Brixly.
Markus Brink, vd på Brixly.

Redan 2019 kunde företaget ta emot ett certifikat för standarden som var utställt utan ackreditering. Det har nu följts upp med ett ackrediterat certifikat och Brixly blev därmed först i Norden med certifiering under Swedacs ackreditering mot Iso 44001.

– Det känns givetvis bra att få ett ackrediterat certifikat. Det är ett kvitto på det arbete vi lagt ner, men också på att vi lägger väldigt stor vikt vid just samverkan. Vi strävar efter att vara värdeskapande i allt vi gör och den här certifieringen säkerställer att vi är det även tillsammans med våra affärspartners, förklarar Markus Brink.

Arbetar med hållbarhet

Brixly har som mål att arbeta målmedvetet med hållbarhet, inte bara i de byggnationer som görs, utan även i processer, affärsrelationer, arbetsplatskultur och säkerhet. Sedan tidigare har företaget certifieringar mot Iso 9001, Iso 14001 och Iso 45001.

– Certifieringen mot Iso 44001 är ett viktigt komplement i arbetet med att bygga hållbara och framgångsrika affärsrelationer, understryker Markus Brink.

I företagets strategi ingår att arbeta med partnering och leda olika samverkansinitiativ där man ser stora fördelar.

– Bland annat skapar vi projekt utifrån en gemensam kultur, där värderingar som ärlighet, tillit och öppenhet hos såväl bolagen som individerna framhävs. Det gör också att projektets alla parter gynnas ekonomiskt genom att icke värdeskapande aktiviteter i största möjliga mån elimineras, förklarar Markus Brink.

Samverkan eller inte

Men med Iso 44001 tydliggörs inte bara när man ska samverka med andra, utan även när man inte ska samverka, det vill säga när en förfrågan inte uppfyller de interna kraven på samverkan. Det hjälper organisationen att till exempel tacka ja eller nej till att lämna anbud, menar han.

– Kraven i standarden visar vilken syn vi har på samverkan – att det vi gör tillsammans alltid ska vara värdeskapande för projektet. Det är ett arbetssätt som är grunden för att kunna bygga hållbara affärsrelationer, sammanfattar Markus Brink.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.