Chatt populärare än e-post bland yngre

Digitalisering E-post, en av de äldsta kommunikationstjänsterna på internet, håller på att förlora i betydelse. Chatt är istället på frammarsch, särskilt bland yngre internetanvändare, och kan komma att ta över e-postens första plats även inom arbetslivet, framgår av Internetstiftelsens årliga undersökning.

Chatt populärare än e-post bland yngre
Chatt kan komma att ta över e-postens roll även inom arbetslivet. Foto: Stock Adobe.

Sedan 2010 har internetanvändandet ökat med cirka tio procentenheter – från 85 procent till 95 procent 2019. Trenden är dock att datoranvändandet minskar till förmån för mobilen. På daglig basis används mobilen (87 procent) oftare än datorn (67 procent).

E-post är en tjänst som används av praktiskt taget alla. Men det är också en av få företeelser på nätet som de äldre nyttjar oftare varje dag än yngre. 85 procent i åldersgruppen 36 – 45 år använder e-post dagligen och 80 procent i åldersgruppen 46 – 55 år. Det kan jämföras med till exempel 12 – 15-åringarna där endast 23 procent använder e-post på daglig basis och 16 – 25-åringarna med en daglig användning på 64 procent.

Chatt på frammarsch

Bland de yngre är det istället chatt som är på frammarsch. 74 procent i åldersgruppen 12 – 15 år, 84 procent i åldersgruppen 16 – 25 år och 74 procent i åldersgruppen 26 – 35 år chattar dagligen. Det kan jämföras med till exempel 56 – 65-åringarna och de över 66 år som har en daglig användning på endast 31 procent respektive 22 procent.

Av rapporten framgår också att de som i dag studerar chattar i betydligt högre utsträckning (83 procent) än de e-postar dagligen (65 procent). Dessutom ringer de oftare videosamtal och telefonsamtal över internet än de som arbetar eller är pensionärer.

Rapportförfattarna ställer sig därför frågan om dagens studenter – födda på 00- och 90-talet – kommer att ta med sig dessa kommunikationssätt när de sedan kommer ut i arbetslivet. Kommer chatten på sikt att ta över e-postens första plats i den digitala kommunikationen?

Världsledande inom digitalisering

Regeringen har satt som mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I globala jämförelser betraktas Sverige redan som ett av världens främsta länder när det gäller digitalisering. Enligt OECD är Sverige exempelvis ledande i användningen av digital teknik och har mindre digitala klyftor än de flesta andra länder.

Läs även: Gamla system hämmar digitalisering i offentlig sektor.

Majoriteten (85 procent) av de svenska internetanvändarna tycker också att digitala samhällstjänster underlättar, vilket framförallt Mobilt BankID bidragit till. Skatteverkets digitala tjänster hamnar i topp och används av 74 procent av befolkningen. Hälften (51 procent) har en digital brevlåda.

En majoritet använder sig av internetbank, Mobilt BankID och Swish. De flesta, 80 procent, känner sig också trygga och säkra vid betalning via nätet.

Facebook planar ut

En stor majoritet (83 procent) använder sociala medier. Samtidigt har den ökning som skett sedan 2010 nu avstannat och rapportförfattarna kan till och med ana en nedåtgående trend. Tre av fyra tycker heller inte att det är så meningsfullt att surfa runt på sociala medier. Det kan jämföras med till exempel användandet av nyhetsappar som nästan 60 procent av användarna anser vara väl använd tid.

Läs även: Sociala medier ger nöjda medborgare.

Facebook är världens största sociala nätverkstjänst och används i dag av 74 procent av de svenska internetanvändarna. Men har Facebook nu nått sin peak? frågar sig rapportförfattarna. Framförallt märks en tydlig nedgång i aktivitetsgraden. Från 2017 till 2019 har andelen Facebookanvändare som skriver egna inlägg minskat från 49 procent till 28 procent.

Även för Linkedin, som har det professionella nätverkandet i fokus, planar tillväxten ut. Användandet ligger stilla på cirka 30 procent sedan tre år tillbaka. Det är framförallt internetanvändare i åldern 36 – 45 år som är mitt i karriären som nyttjar tjänsten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste