Få vill rekommendera andra att flytta till sin kommun

Offentlig verksamhet Hur nöjda är egentligen svenskarna med sin kommun? Hur många kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till den egna kommunen? Svaren ges i den senaste samhällsundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex.

Få vill rekommendera andra att flytta till sin kommun
Väldigt få vill rekommendera andra att flytta till sin kommun. Foto: Stock Adobe.

För att mäta kundnöjdheten förekommer det allt som oftast att kunder tillfrågas om man kan tänka sig att rekommendera en tjänst, produkt eller ett företag till andra. Men hur är det med den egna kommunen? Hur många kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till sin kommun?

I årets upplaga av SKI Samhälle har man ställt frågan. Och resultaten visar att det är väldigt få som skulle rekommendera andra att flytta till sin kommun. Endast tre av tio kan tänka sig att rekommendera sin kommun till andra.

– Jämfört med andra områden där vi studerat rekommendationsgrad är det generellt låga nivåer, konstaterar Johan Parmler, vd SKI. Ett sätt att möta framtidens utmaningar handlar till viss del om att skapa en attraktivitet som lockar både individer och företag till sitt närområde. Det här är något som kommuner behöver följa upp.

Regionala skillnader

Men även om de flesta svenskar inte är så benägna att rekommendera andra att flytta till sin egen kommun så finns vissa regionala skillnader. I Sydsverige och mellersta Norrland är man mest benägen att rekommendera en flytt till kommunen.

– Det beror främst på en närhet till natur och hav. Men också andra saker påverkar, säger Maksat Allaberdyev, analytiker på SKI. Rekommendationsgraden är även kopplad till hur väl en kommun lyckas engagera sig i sina medborgare för att de ska trivas och må bra samt lokala investeringar. Det tillsammans med att medborgarna är nöjda med den kommunala servicen är nyckeln.

Kommunal service

När SKI frågar svenska folket hur nöjda de är med den kommunala servicen är det tydligt att covid-19 påverkar. Det syns bland annat i de låga betygen kring äldreomsorgen, men även kring skola och barnomsorg.

Pandemin får även genomslag i mer övergripande områden som hur man bedömer sin kommuns förmåga att få medborgarna att trivas och må bra. Att fritidsaktiviteter och kulturella arrangemang lyst med sin frånvaro under 2020 har påverkat negativt. Samtidigt ger det en signal om att kommunerna behöver tänka nytt, enligt SKI.

Men även när det gäller nöjdheten med kommunal service märks vissa geografiska skillnader. Medborgarna i mindre städer, tätorter samt landsbygdskommuner tenderar att vara mer nöjda med den kommunala servicen än resterande delar av Sverige.

Digitala mognaden

Pandemin har gjort att många relationer i större utsträckning sker via digitala kontaktytor. Det gäller inte bara banker, försäkringsbolag och energibolag, utan även olika delar av samhällsservicen.

Av undersökningen framgår dock att medborgarnas och kommunernas digitala mognad skiljer sig åt på vissa håll. Störst är gapet i storstäder och storstadsnära kommuner.

Ändå har digitaliseringen inte kommit lika långt inom det offentliga Sverige jämfört med branscher inom det privata näringslivet som bank, försäkring och energi, enligt SKI. På frågan om man upplever att den egna kommunen ligger i framkant inom digitalisering så är betygen mycket låga.

Så här nöjda är medborgarna med kommunal service inom vissa utvalda områden (betyg på en skala 0 – 100).

  1. Avfall och sophantering 69,3
  2. Barnomsorg 59,1
  3. Kollektivtrafik 54,3
  4. Skola 53,9
  5. Äldreomsorg 48,6
  6. Socialtjänst 46,9

Källa: Svenskt Kvalitetsindex.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.