Tummen upp för kommunernas service

Kundnöjdhet Svenska folket ger tummen upp till kommunernas medborgarservice. Under pandemin har servicen från kommunernas kontaktcenter förbättrats rejält, enligt Brilliant Futures årliga rapport.

Tummen upp för kommunernas service
De flesta är nöjda med kommunernas service. Foto: Stock Adobe.

Medborgarpulsen, som i år är baserad på drygt 20 000 svarskommentarer i 33 svenska kommuner, har till syfte att kartlägga medborgarnas upplevelse av hur kommunernas kontaktcenter hanterat den kommunala medborgarservicen.

Fem områden har kartlagts – digitala tjänster, väntetid, kommunvägledarens bemötande, kommunala tjänster och allmän upplevelse.

Av undersökningen framgår att medborgarna överlag är nöjda med servicen. 85 procent är positiva till det bemötande man fått, vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med året innan pandemin.

Acceptabla väntetider

Även när det kommer till väntetiderna har de flesta inget att invända. 75 procent av svarskommentarerna är positiva – en ökning med 18 procentenheter.

54 procent är också positiva till kommunernas digitala tjänster och 49 procent procent till kommunala tjänster, vilket är en förbättring med 20 respektive 11 procentenheter.

– Det har hänt mycket på den här fronten bara under det senaste året. På grund av pandemin har många kommuner mer eller mindre tvingats till att lägga mer fokus på att förbättra sina digitala och kommunala tjänster. Många kommuner behöver ändå satsa ännu mer på att utveckla dessa områden, säger Helena Frennmark, affärsområdeschef offentlig sektor på Brilliant Future i en kommentar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.