Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

Företagskultur Majoriteten av cheferna i en undersökning anger att värderingar är en av de viktigaste faktorerna när de anställer och utvecklare medarbetare. Trots det är arbetet baserat på magkänsla med få inslag av fakta.

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att att majoriteten av cheferna som svarat på den årliga enkäten PotentialBarometern2019 anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar
medarbetarna, Trots detta hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

PerformancePotentials årliga undersökning bygger på svar från cirka 500 personer i ledande ställning, inom privat och offentlig sektor i Sverige, med en stor spridning inom olika branscher.

Läs även: Antar du kulturutmaningen?

I undersökningen menar cheferna att verksamhetskulturen är en av de allra viktigaste parametrarna för att kunna leverera. Men i verkligheten lägger de väldigt lite tid och saknar arbetssätt för  säkerställa kulturen. Dessutom görs sällan matchning mot verksamhetskulturen, till exempel i samband med rekrytering.

Marika Skärvik.

– Det finns en stor risk att ledare invaggar sig själva i en falsk trygghet att värderingsarbetet leder till konkreta resultat och ger utökad kontroll över hur organisationen och dess varumärke ska uppfattas”, säger Marika Skärvik, vd PerformancePotential i en kommentar.

Läs även: Så bygger du en kvalitetskultur som militären.

Hon konstaterar att organisationer mer och mer börjar definiera vilka beteenden man ha kopplat till värdeorden. Men man fördjupar sig inte i de personliga värderingarna

– De är dem som skapar de verkliga beteendena och agerandet, varför det uppstår ett gap mellan ledningens vision och medarbetarnas motivation. Det kan i många fall bli ’läpparnas bekännelse’, där man tror att värderingarna hjälper till att nå sina mål, men i verkligheten arbetar var och en fortfarande utifrån sitt eget sätt, menar Marika Skärvik.

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.