Småprat skapar förtroende

Förändringsarbete Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Småprat skapar förtroende

I drygt 11 år arbetade Gunnar Ekman som polis – de sista åren som yttre befäl vid Norrmalmspolisen i centrala Stockholm. Men en dramatisk händelse fick honom att tänka om och växla in på ett nytt spår:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Jag fick en pistol riktad mot skallen. Det startade en tankeprocess hos mig och utmynnade i att jag bestämde mig för att byta yrkesbana, berättar han.

Istället började han läsa civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på Linköpings universitet. Inte så mycket för den tekniska inriktningen, utan för sitt stora intresse för ledarskap och organisationsförändringar.

För att tränga djupare in i ämnet sökte sig Gunnar Ekman i mitten på 1990-talet till Handelshögskolan i Stockholm. Där var han bland annat ansvarig för skolans program Executive MBA och för olika kurser i ledarskap. Det var också under sin tid på Handelshögskolan som han doktorerade i företagsekonomi och skrev boken ”Från prat till resultat”.

– Inom polisen såg jag det ständigt pågående småpratet vid kaffebordet, kopiatorn och i omklädningsrummet. Men småpratet stod det ingenting om i mina ledarskapsböcker och därför började jag titta närmare på det, säger han.

Småprat skapar förtroende

Det som Gunnar Ekman kommit fram till är att småpratet är en underskattad form av kommunikation, som har stor betydelse och påverkar vad som faktiskt händer i en organisation. Det är i det informella samtalet som förtroende människor emellan skapas, formella beslut diskuteras, överföring av kunskap sker, normer och värderingar skapas, problem ventileras och nya idéer kommer upp.

Läs även: De 4 vanligaste fallgroparna i förändringsarbetet.

De flesta organisationer står nu inför stora förändringar till följd av den ökade globaliseringen, digitaliseringen och konkurrensen. Förändring har blivit ett konstant tillstånd och dagens ledarskap handlar i stor utsträckning om att kunna manövrera organisationen i ett ständigt skiftande landskap. Och för att klara det har det blivit ännu viktigare med ett tydligt och förtroendeskapande ledarskap, menar han.

– Om du vill åstadkomma en förändring – se då först och främst till att förtroendet är på plats. Med ett starkt förtroende hos sina medarbetare kan man styra verksamheten i rätt riktning, utan att det uppfattas negativt.

Bidra till ökad motivation

Men förtroende är ingenting som kommer gratis, utan kräver engagemang och intresse för medarbetarna, betonar han. I sin nya bok ”Flyt” använder han begreppet energiledarskap för att beskriva ett ledarskap som bidrar till ökad motivation, bättre stämning, inspiration och arbetsglädje.

I sin senaste bok Flyt skriver Gunnar Ekman om energiledarskap.
I sin senaste bok Flyt skriver Gunnar Ekman om energiledarskap. Foto Mikael Sjöberg.

– Många ledare har en vardag som kan liknas vid en torktumlare med massor av administration, planering, uppföljning, mejl, möten, utvecklingssamtal och brandkårsutryckningar. Men vad många glömmer är att en ledarens huvuduppgift inte är att själv prestera max, utan att skapa möjligheter för andra att göra det. Om 80 procent av tiden läggs i torktumlaren och endast 20 procent på ledarskap behövs en bättre balans, säger han.

Och även här kommer småpratet in som en viktig faktor i energiledarskapet, enligt Gunnar Ekman.

– Om det är fika vid tre på arbetsplatsen bör du som chef alltid finnas på plats. Det är i det informella samtalet som förtroendet byggs upp, förklarar han.

Tre grundpelare

Gunnar Ekmans teori är att det så kallade energiledarskapet bygger på tre grundpelare: intresse, tydlighet och mod. En bra ledare är intresserad av sina medarbetare och gör allt för att de ska växa. Många medarbetare upplever både stress och osäkerhet med många bollar i luften samtidigt. Som ledare gäller att vara tydlig, visa på prioriteringar och förväntningar för att minska på osäkerheten – samt visa på mod. Det som behövs är en bra ledare – ingen kompis – som sätter gränser och inte tvekar inför de svåra samtalen.

– Med intresse, tydlighet och mod kan man som ledare skapa det förtroende som ledarskap bygger på – ett mandat som gör att människor inte bara vill följa med på den gemensamma resan, utan även vill att den ska bli så lyckad och positiv som möjligt, säger Gunnar Ekman.

Gunnar Ekman har genom åren varit involverad i många stora förändringsprojekt. En sak som han märkt att många glömmer bort är att alla förändringar bygger på nya beteenden. Att lägga fast målet för en förändring är betydligt enklare än att få till den beteendeförändring som krävs.

Kommunicera tydligt varför

En nyckel till beteendeförändring är, enligt Gunnar Ekman, att man som ledare kommunicerar ett tydligt ”varför”. Medarbetarna måste klart och tydligt förstå varför förändringarna måste genomföras.

Gunnar Ekman hyllar småpratets konst. Foto Mikael Sjöberg.
Gunnar Ekman hyllar småpratets konst. Foto Mikael Sjöberg.

– För många år sedan jobbade jag med statliga Vin & Sprit med monopol på att sälja till Systembolaget. Men så försvann monopolställningen och Vin & Sprit blev utsatt för konkurrens från olika håll. Då blev det nödvändigt att skapa ett nytt bolag med ett kundanpassat sortiment. Den omställningen gick väldigt bra tack vare att medarbetarna förstod att förändringen var nödvändig för att företaget skulle kunna leva vidare.

Läs även: Satsa på ledarskapet istället för planering.

I ett 20-tal år har Gunnar Ekman nu ägnat sig åt ledarskap och förändringsarbete. Sitt gamla arbete inom polisen saknar han inte – men värdesätter ändå den erfarenhet som åren inom polisyrket gett honom.

– I mitt nuvarande jobb träffar jag mest välutbildade människor som kommit långt i karriären, medan jag som polis träffade alla – allt från missbrukare till bankrånare. Den enorma spännvidden har gett stor människokännedom som kommer till nytta i arbetet med personlig utveckling, sammanfattar han.

Gunnar Ekmans bästa råd om förändringsledning:

  1. Se till att förtroendet finns på plats. Förtroende skapas genom att vara synlig och visa intresse för medarbetarna.
  2. Kommunicera ett tydligt ”varför”. Alla måste vara införstådda med varför förändringarna ska genomföras.
  3. Avsätt tid. Lägg tiden framförallt på kontakten med människorna i organisationen.
  4. Använd småpratet som ett förändringsverktyg. Var så närvarande och synlig som möjligt för att minimera ryktesspridning och osäkerhet.
  5. Visa mod. Våga ta de besvärliga samtalen och visa på vilka spelregler som gäller.
  6. Glöm inte att informera kunderna om förändringarna.
  7. Fira förändringarna. Uppmärksamma delsegrar och lyft fram positiva resultat för att stimulera till beteendeförändringar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.