Gratis företagsdata ger stora långsiktiga vinster

EU-beslut Samhällsnyttan av offentlig data har värderats till 10-21 miljarder kronor per år bara i Sverige. Nu har EU-kommissionen beslutat om att särskilt värdefull data ska finnas tillgänglig för allmänheten.

Gratis företagsdata ger stora långsiktiga vinster
Foto: StockAdobe

Samhällsnyttan av offentlig data har värderats till 10-21 miljarder kronor per år i Sverige. Nu har EU-kommissionen beslutat om att särskilt värdefull data ska finnas tillgänglig för allmänheten. Tidigare avgiftsbelagd data om företag som lagras hos Bolagsverket, till exempel adresser och årsredovisningar blir snart kostnadsfri om de hämtas via API-gränssnitt.

Bolagsverket positiva

– Vi har sett fram emot detta förväntade beslut. När vår information blir öppen och tillgänglig för alla blir det exempelvis lättare att utveckla nya tjänster till nytta för samhället. För att lösa uppgiften effektivt sätter vi nu samman team med bland annat it-arkitekter och jurister för att ta fram kloka lösningar för utformning av API-gränssnitt, säger Dani Dawoodson, chef för infrastrukturtjänster och informationsförsörjningsavdelningen på Bolagsverket i ett pressmeddelande.

Förordningen träder i kraft i morgon, torsdag den 9 februari 2023 och börjar tillämpas den 9 juni nästa år.

Fakta

Exempel på data som blir kostnadsfri

• Grundläggande företagsinformation, exempelvis adress och verksamhet.

• Grundläggande företagshandlingar, exempelvis årsredovisningar.

Stora ekonomiska vinster

EU-kommissionens beslut innebär att data som är särskilt värdefull för samhället ska gå att hämta hem gratis, i maskinläsbart format och via API:er. Det nya beslutet kommer bland annat leda till att fler kan använda datan för att skapa nya tjänster och att datan kan användas till forskning eller brottsförebyggande analysarbete.

– Inom kategorin företag är det främst data från Bolagsverket som berörs, men även statistikmyndigheten SCB har vissa data i kategorin. Vi arbetar därför tillsammans med dem för att skapa en enkel ingång och åtkomst för kunderna via ett och samma gränssnitt. Samhällsvinsterna i spåren av denna förändring väntas bli omfattande, säger Dani Dawoodson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.