Helhetssyn på en ort kan locka fler företag

Forskning Är det svampskogarna i kommunen som kan locka dit företag? Järnvägsstationen? Eller kanske grön el? För att attrahera framtidens industri behövs en helhetssyn hos kommuner, regioner och andra aktörer. Det framgår av en rapport från Tillväxtverket.

Helhetssyn på en ort kan locka fler företag

Gamla kulturbyggnader, aktiva idrottsklubbar eller tillgång till arbetskraft – i stort sett vilka faktorer som helst kan göra en ort attraktiv för företag. Att marknadsföra vad man har är viktigt, men även att utvecklas för morgondagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det traditionella upplägget, där kommunens näringslivskontor ensamt arbetar för att främja företagandet på en ort räcker inte. För att locka framtidens industri krävs ett helhetstänkande kring vad platsen har att erbjuda. Det kanske är kultur- och fritidsförvaltningen som är nyckeln, säger Daniel Fahlander, koordinator på Tillväxtverket.

Läs även: Proffsigare ledning ska främja de minsta företagen

Nyligen publicerades Tillväxtverkets rapport ”Platsens betydelse för industrin – framtida vägval för kommuner och regioner”.

– Vi ser att det finns en koppling mellan industrins konkurrenskraft och platsens betydelse för regional tillväxt, konstaterar Olof Billebo, handläggare på Tillväxtverket.

Var framtidens industri kommer att finnas beror på hur platsen utformas i dag, enligt rapporten. Industrin vill till exempel ha tillgång till kluster av olika typer av företag för att kunna samarbeta, bland annat för att kunskapsinnehållet i industrin ökar.

Digitala kontakter räcker ibland, men om företag vill arbeta mer hållbart och cirkulärt är fysisk närhet att föredra. Då kan man dela resurser. Närhet till smarta kommunikationer är ett annat behov.

Samarbete mellan aktörer effektivare

Kommuner, regioner, stat och myndigheter kan göra mycket.

– Det behövs ett samspel mellan olika kategorier av aktörer för att göra en plats attraktiv, med utgångspunkt från de förutsättningar som gäller där. Samarbete är visserligen mer tidskrävande, men ger också effekt, säger Daniel Fahlander.

I Tillväxtverkets rapport presenteras olika framtidsscenarier för näringslivets utveckling som kan hjälpa till med att kartlägga platsens konkurrenskraft, även om verkligheten lär bli en blandning av dessa bilder. Hållbarhet, digitalisering, automation och nischad småskalighet är några exempel. Landsbygd och mindre orter har flest utmaningar i samtliga scenarier.

Läs även: Smartaste lösningen som hjälper företag att växa

Markanvändning och bygglov viktigt

På kommunal nivå är dialog med företagen viktig, enligt rapporten. Samhällsplanering spelar in. Kommuner bör bli bättre på att arbeta strategiskt med verksamhetsmark i översiktsplaneringen. Markanvisningarna behöver anpassas efter trender och industrins olika preferenser.

– Att ha en smidig bygglovsprocess lockar till sig företag, säger Olof Billebo.

Inom regioner kan stråk identifieras, och tillgängligheten stärkas mellan industriorter och större städer. Kommuner och regioner kan enas om vilka noder som ska prioriteras.

– På nationell nivå är Trafikverket en betydelsefull aktör, som i dialog med regioner och kommuner i större utsträckning bör ta in små- och medelstora industriföretags behov av gods- och persontransporter. Tillgång till leveranssäker el blir också allt viktigare, säger Daniel Fahlander

Tillväxtverkets rapport bygger på en litteraturstudie, intervjuer och workshops.

Läs även: Lean viktigt steg mot Industri 4.0

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.