Hierarki och instabilitet försvårar ledarskapet

Arbetsmiljö En ledare som agerar förebild för att inspirera och motivera personalen, bidrar till positiva och välmående medarbetare. Men det finns många hinder som gör det svårt att lyckas som ledare.

Hierarki och instabilitet försvårar ledarskapet

Susanne Tafvelin har i sin avhandling studerat ledarskapsprocesser i socialtjänsten med fokus på ett transformellt ledarskap, som bygger på att ledaren med hjälp av visioner och genom att vara en förebild inspirerar personalen att prestera utöver förväntan.

Tidigare studier har visat att transformellt ledarskap leder till ökad prestation och välmående.

– Min analys visar att detta kan bero på att ledaren verkligen påverkar arbetsklimatet, då upplevelsen av ett innovativt klimat som berikar förklarade varför ett transformellt ledarskap gav högre skattningar av välmående säger Susanne Tafvelin, forskare vid Umeå universitet.

Studierna, som bygger på enkäter med personal och intervjuer med chefer i en socialtjänst i en kommun i norra Sverige, visar att långsiktig stabilitet i organisationen är en förutsättning för att nå framgång.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.