Kvalitetsutmärkelse till nyskapande språkprojekt

Skola Vilka nya idéer kan användas för att göra språkundervisningen ännu effektivare och roligare? Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk är en utmärkelse som instiftats för att stimulera till innovation inom språkundervisningen.

Kvalitetsutmärkelse till nyskapande språkprojekt

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk – The European Language Label – instiftades av EU-kommissionen 1997 för att lyfta fram vikten av att kunna språk. Språk har alltid varit viktigt, men har blivit ännu viktigare i takt med att gränser suddas ut och att vi numera har stor frihet att bo och arbeta i andra länder, menar Eva Engdell, undervisningsråd på enheten för ämnesdidaktik på Skolverket.

Eva Engdell, Skolverket.

– Att behärska språket i det land vi är och kunna förstå de människor vi träffar är en nyckel in i samhället. Det hjälper oss att komma närmare varandra och få del av andra kulturer. Språk öppnar dörrar, säger hon.

Nationell utmärkelse

Utmärkelsen är nationell och anordnas av i stort sett alla länder i Europa varje eller vartannat år. I Sverige är det Skolverket som svarar för bedömningarna.

Läs även: Högre kvalitet i skolan om lärare planerar ihop.

Bidragen bedöms utifrån flera olika kriterier som lagts fast av EU-kommissionen. Projekten ska bland annat vara nyskapande och motiverande, bidra till att eleverna får lust att lära och vara möjliga att använda i språkundervisning i andra länder.

Alla som fått utmärkelsen finns med i en europeisk databas och dessutom anordnas spridningskonferenser så att fler får möjlighet att ta del av och inspireras av projekten.

– Det här är en utmärkelse med stor spridning. På så sätt kan man vara med att driva utveckling i språkundervisningen inte bara nationellt, utan även på europeisk nivå. De belönade projekten utvecklar lärandet i hela Europa, förklarar Eva Engdell.

Senaste ansökningsdatum för 2019 års utmärkelse är den 20 september. Prisutdelningen äger rum i Malmö den 26 november och i Uppsala den 28 november.

Juryn för den svenska delen av tävlingen består av representanter för bland annat EU-kommissionen, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Universitets- och högskolerådet, Språklärarnas riksförbund och Skolverket. Prissumman är upp till 25 000 kronor och går till skolan för att användas till vidareutveckling av projekten.

Fastlagda kriterier

– De projekt som tidigare fått utmärkelsen i Sverige håller hög kvalitet och fungerar som bra inspirationskälla för andra, inte bara i Sverige, utan även i andra europeiska länder, konstaterar Eva Engdell.

Läs även: Nytt processtöd ger mer verkstad i skolan.

De som tilldelades utmärkelsen 2018 var Vallentuna Gymnasium, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och Gränbyskolan i Uppsala.

Vid sidan om den Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk utdelas även det svenska Inspirationspriset som går till skolor som inspirerats av tidigare års språkprojekt. 2018 gick det till Streteredsskolan i Mölndal för sitt arbete med att sprida kunskaper och erfarenheter om språkundervisning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.