Kvalitetsutmärkelse till nyskapande språkprojekt

Skola Vilka nya idéer kan användas för att göra språkundervisningen ännu effektivare och roligare? Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk är en utmärkelse som instiftats för att stimulera till innovation inom språkundervisningen.

Kvalitetsutmärkelse till nyskapande språkprojekt

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk – The European Language Label – instiftades av EU-kommissionen 1997 för att lyfta fram vikten av att kunna språk. Språk har alltid varit viktigt, men har blivit ännu viktigare i takt med att gränser suddas ut och att vi numera har stor frihet att bo och arbeta i andra länder, menar Eva Engdell, undervisningsråd på enheten för ämnesdidaktik på Skolverket.

Eva Engdell, Skolverket.

– Att behärska språket i det land vi är och kunna förstå de människor vi träffar är en nyckel in i samhället. Det hjälper oss att komma närmare varandra och få del av andra kulturer. Språk öppnar dörrar, säger hon.

Nationell utmärkelse

Utmärkelsen är nationell och anordnas av i stort sett alla länder i Europa varje eller vartannat år. I Sverige är det Skolverket som svarar för bedömningarna.

Läs även: Högre kvalitet i skolan om lärare planerar ihop.

Bidragen bedöms utifrån flera olika kriterier som lagts fast av EU-kommissionen. Projekten ska bland annat vara nyskapande och motiverande, bidra till att eleverna får lust att lära och vara möjliga att använda i språkundervisning i andra länder.

Alla som fått utmärkelsen finns med i en europeisk databas och dessutom anordnas spridningskonferenser så att fler får möjlighet att ta del av och inspireras av projekten.

– Det här är en utmärkelse med stor spridning. På så sätt kan man vara med att driva utveckling i språkundervisningen inte bara nationellt, utan även på europeisk nivå. De belönade projekten utvecklar lärandet i hela Europa, förklarar Eva Engdell.

Senaste ansökningsdatum för 2019 års utmärkelse är den 20 september. Prisutdelningen äger rum i Malmö den 26 november och i Uppsala den 28 november.

Juryn för den svenska delen av tävlingen består av representanter för bland annat EU-kommissionen, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Universitets- och högskolerådet, Språklärarnas riksförbund och Skolverket. Prissumman är upp till 25 000 kronor och går till skolan för att användas till vidareutveckling av projekten.

Fastlagda kriterier

– De projekt som tidigare fått utmärkelsen i Sverige håller hög kvalitet och fungerar som bra inspirationskälla för andra, inte bara i Sverige, utan även i andra europeiska länder, konstaterar Eva Engdell.

Läs även: Nytt processtöd ger mer verkstad i skolan.

De som tilldelades utmärkelsen 2018 var Vallentuna Gymnasium, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och Gränbyskolan i Uppsala.

Vid sidan om den Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk utdelas även det svenska Inspirationspriset som går till skolor som inspirerats av tidigare års språkprojekt. 2018 gick det till Streteredsskolan i Mölndal för sitt arbete med att sprida kunskaper och erfarenheter om språkundervisning.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.