-->

Många positiva till bedömningar på distans

Ackreditering Majoriteten av de bedömningar som Swedac gjort under pandemin har skett med hjälp av olika distansverktyg. Erfarenheterna är positiva och distansbedömningar kommer att vara en del av myndighetens framtida arbetssätt.

Många positiva till bedömningar på distans
Under pandemin har de flesta bedömningar gjorts digitalt på distans. Foto: Stock Adobe.

När pandemin utbröt och restriktionerna infördes i mars förra året förändrades hela samhället över en natt – så även för ackrediteringsorganet Swedac. De bedömningsledare som tidigare åkt runt bland certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier för att kontrollera överensstämmelse blev nu hänvisade till andra lösningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men det dröjde inte länge innan verksamheten var i full gång igen – tack vare olika distansverktyg. Sedan dess har Swedac gjort en övervägande del av bedömningarna med hjälp av olika typer av digitala lösningar – allt från smarta mobiler till webbmöten på dator.

Under perioden januari – augusti i år genomfördes totalt 1 067 bedömningar, varav endast 309 skedde genom fysiska besök på plats, medan 758 genomfördes digitalt på distans.

Distansverktyg blir kvar

Även om restriktionerna nu börjar lätta ser Swedac ett värde i att distansverktygen finns tillgängliga framöver. En särskild grupp har också bildats för att utreda hur man bäst ska jobba med bedömningarna efter pandemin, till exempel för att säkra att bedömningarna lever upp till sitt syfte.

Peter Kronvall, kommunikationschef, Swedac.
Peter Kronvall, kommunikationschef, Swedac.

– Distansbedömningarna har fungerat bra och kommer helt klart att vara en del av vårt framtida arbetssätt. Utmaningen är att få till mixen av distans- och på plats-bedömningar. Det gäller både i en enskild bedömning, men också för olika bedömningar i exempelvis en ackrediteringscykel, säger Peter Kronvall, kommunikationschef på Swedac.

Kunderna positiva

Även Swedacs kunder, det vill säga de ackrediterade organen, har i många fall en positiv inställning till distansbedömningarna. I de kunderenkäter som regelmässigt genomförs efter varje bedömning finns möjlighet att ge fritextkommentarer.

– Av dem som där lämnar någon synpunkt på distansbedömningar är det en klar majoritet som uttrycker sig positivt, förklarar Peter Kronvall.

Internationell undersökning

Samma trend märks bland ackrediteringsorgan utomlands där utvecklingen går mot mer ”hybridlösningar”, med delar av bedömningen på distans och delar på plats.

Enligt en stor internationell enkätundersökning som genomförts av ackrediteringsorganens samarbetsorganisationer IAF och ILAC samt standardiseringsorganisationen Iso med över 4 000 svarande vill 60 procent se olika hybridlösningar framöver. 19 procent ser gärna helt digitala lösningar, medan 21 procent vill återgå till bedömningar på plats som det såg ut innan pandemin.

Av undersökningen framgår också att 37 procent av de svarande tycker att nuvarande regelverk, som internationella standarder och ackrediteringsprocedurer, behöver anpassas till ett ökat inslag av distansbedömningar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.