Ny bok om flyktingbarn i skolan

Offentlig verksamhet Den svenska skolan står inför en stor utmaning i och med den rådande flyktingsituationen. Boken Nyanlända i skolan tar upp nyanlända barns och ungdomars rättigheter i asylprocessen samt de nya bestämmelserna i skollagen.

Ny bok om flyktingbarn i skolan

Den rådande flyktingsituationen gör frågor som rör mottagande och skolgång för nyanlända elever högaktuell. Den 1 januari 2016 kommer också nya bestämmelser i skollagen gällande nyanlända elevers rätt till utbildning. Boken riktar sig i första hand till rektorer och huvudmän som är ansvariga för mottagandet av nyanlända elever i både offentliga och fristående skolor.

Ingen homogen grupp

Boken beskriver invandringen till Sverige och nyanländas skolsituation. Författarna redogör också mer allmänt för asylprocessen och ger en fördjupad bild av reglerna om barn och ensamkommande barn. Ett särskilt kapitel berör skolgången för barn som vistas i Sverige utan tillstånd.

– Nyanlända elever har ofta setts som en homogen grupp, vilket har inneburit att deras mottagande i svensk skola inte har anpassats till den enskilde eleven. Mot bakgrund av bland annat detta har nya regler införts i skollagen som börjar gälla 1 januari 2016, säger Anderz Andersson, en av bokens författare.

Författarna till boken Nyanlända i skolan är Anderz Andersson, Sara Lyrenäs och Lina Sidenhag som alla är verksamma vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet och knutna till Centrum för skolledarutveckling, som ansvarar för befattningsutbildning för rektorer. Boken ges ut av Gleerups förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.