Nytt verktyg pekar ut digitala kompetensbehov

Kompetensutveckling Digital spetskompetens blir en allt större bristvara på arbetsmarknaden. Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet lanserar nu ett ai-baserat verktyg som scannar av miljontals platsannonser för att peka ut var kompetensbehoven är som störst.

Nytt verktyg pekar ut digitala kompetensbehov
Digital spetskompetens är en bristvara. Foto: Stock Adobe.

För att Sverige ska nå målet att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter krävs spetskompetens inom många olika områden. Men exakt vilken kompetens är det som efterfrågas just nu?

Tillväxtverket har tillsammans med UKÄ fått regeringens uppdrag att främja kompetensförsörjning av digital spetskompetens. En del i uppdraget är att så långt som möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser. Och i linje med det har nu de båda myndigheterna utvecklat verktyget digitalskills.se för att identifiera var kompetensbehoven är som störst.

Bygger på ai-lösning

Digitalskills.se scannar av och analyserar miljontals platsannonser och sammanställer vilka kompetenser och yrken som efterfrågas just nu. Verktyget bygger på en ai-lösning som automatiskt hämtar ut relevanta ord och uttryck i platsannonserna samtidigt som överflödig information filtreras bort.

Tänkta användare är utbildningsanordnare som vill kartlägga arbetsmarknadens behov av digital kompetens för att kunna ta hänsyn till det i sina befintliga utbildningar eller vid utvecklingen av nya utbildning.

– Med digitalskills.se kan vi hjälpa utbildningsanordnare att snabbt ta fram utbildningar som matchar arbetsmarknadens efterfrågan. På så sätt kan kompetensluckor fyllas snabbare och arbetssökande bli mer gångbara på arbetsmarknaden, kommenterar Josef Lannemyr, projektledare på Tillväxtverket.

Visar var jobben finns

Men även personer som står inför ett utbildnings- eller yrkesval inom techsektorn kan ha nytta av verktyget.

– Med digital skills.se kan en person på ett lätt och smidigt sätt ta reda på i vilka yrken som jobben finns och vilka kompetenser som efterfrågas, säger Jonas Öhlin, projektledare på UKÄ i en kommentar.

Informationen på digitalskills.se ger också en snabb bild av arbetsmarknadens behov av digital kompetens på kommun- och regionnivå. Informationen kan därmed användas som underlag för analyser eller diskussioner om till exempel insatser och program för att främja kompetensförsörjningen.

USA och Danmark

Liknande verktyg finns även på andra håll i världen. I till exempel USA och Danmark använder universitet och högskolor den här typen av underlag för att skapa kurser som gör studenterna mer anställningsbara mot slutet av en lång teoretisk utbildning.

– Med lanseringen tar vi ett stort utvecklingssteg när det kommer till datadriven kompetenskartläggning och förhoppningsvis kan sajten bli en förebild för hur man kan arbeta mer effektivt för att kunna möta framtidens kompetensbehov, säger Josef Lannemyr.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.