Svenska modellen får lågt betyg

Coronakrisen Hur nöjda är de nordiska medborgarna med hur regering, myndigheter och andra viktiga aktörer hittills hanterat coronakrisen? Danskarna är genomgående mest nöjda och svenskarna minst nöjda, visar en färsk undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. Sjukvården får dock högt betyg i alla länder.

Svenska modellen får lågt betyg
Foto: Stock Adobe.

I studien har EPSI Rating Group, där SKI ingår, frågat nordborna hur de anser att regeringen, myndigheterna och ett antal viktiga privata aktörer hittills har hanterat coronakrisen. Datainsamlingen genomfördes under de två sista veckorna i mars, alltså under den period då långtgående restriktioner infördes.

Drastiska åtgärder i Danmark

Studien visar att danskarna är genomgående mest nöjda, medan svenskarna är minst nöjda (se tabell längst ned). Samtidigt har Sverige varit ett av de mest liberala länderna, till exempel när det gäller att stänga gränser, begränsa resande, stänga skolor och begränsa människors rörelsefrihet.

– Vi vet att när vi bedömer krishanteringen påverkas vi av den pågående medierapporteringen och vi jämför också med vad andra gör, kommenterar Johan Parmler, vd på SKI. Det är mycket troligt att denna effekt är vad vi ser i Sverige. Vi vet också sedan tidigare mätningar att svenskar ger måttliga betyg till offentlig sektor.

Danmark har däremot till skillnad från Sverige använt drastiska åtgärder och förordningar för att begränsa smittspridningen. Restauranger och skolor har stängts och mötesfriheten begränsats till högst tio personer åt gången.

– Regeringen har använt ovanliga metoder för att hantera krisen och det har danskar reagerat positivt på, säger Sofie Breum, landschef EPSI Rating Denmark.

Sverige möjligt föredöme

De senaste dagarna har dock delar av omvärlden belyst Sverige som ett möjligt föredöme kring det sätt man tagit sig an utmaningen. Faktabaserade och vetenskapliga metoder har legat till grund för de beslut som tagits där många aktiviteter förlitar sig på den enskilde medborgarens ansvar.

– I Sverige har ett stort förtroende lagts på befolkningen. Om den svenska modellen fullt ut är framgångsrik återstår att se, säger Johan Parmler. Men skulle kanske kunna tänka sig att det hade gett högre betyg, men det ser vi inte i våra siffror.

Hjältar i sjukvården

Men även om de nationella skillnaderna på vissa områden är relativt stora finns det flera likheter.

– Medborgarna i Norden är genomgående mer nöjda med hur myndigheter, hälso- och sjukvård och skolor har hanterat krisen, jämfört med det privata näringslivet, säger Johan Parmler. Detta gäller även apotek och livsmedelsbutiker.

EUs hantering av krisen får genomgående låga betyg, medan sjukvården får högsta betyg av de tillfrågade.

– Det råder ingen tvekan om att vi svenskar och nordbor ser att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal jobbar hårt i kampen mot coronaviruset. De är de nya nordiska ”hjältarna” och den här mätningen visar det, konstaterar Johan Parmler.

Varierar över landet

De svenska medborgarnas betyg kring hanteringen varierar något över landet, men skillnaderna är relativt små. Invånarna i mellersta Norrland, det vill säga Jämtland och Västerbotten, anger högst betyg. I resten av landet är det snarlika omdömen.

Vad gäller åldersgrupper är det tydligt att de som är minst nöjda är åldersgruppen 30 – 44 år.

– Den här gruppen är genomgående mer kritisk, förutom vad gäller sjukvården, säger Johan Parmler. Det är den här åldersgruppen, mitt-i-livet, vars vardagsliv kanske har påverkats mest av krisen och det är det som syns i resultaten helt enkelt.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Sverige, Norge, Finland och Danmark under perioden 25 – 31 mars 2020 genom Userneeds nordiska webbpanel på uppdrag av EPSI Rating Group och Svenskt Kvalitetsindex. Totalt har 4 600 personer över 18 år deltagit i undersökningen där de svarande är jämnt fördelade mellan de fyra länderna. Resultatet presenteras som ett indexvärde mellan 0 och 100 där 0 är mycket dåligt och 100 mycket bra.

Hur bra har hanteringen av coronakrisen varit hittills?

  • Sverige 61,4
  • Norge 65,6
  • Finland 66,7
  • Danmark 74,3

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.