Sveriges FoU-klimat har försämrats i coronatider

Forskning Betyget för det svenska FoU-klimatet sjunker. Det visar IVA:s årliga FoU-barometer där forskningsansvariga i 100 svenska företaget har svarat. Dessutom är det fortsatta svårt att hitta kompetens.

Sveriges FoU-klimat har försämrats i coronatider
Kompetenstillgången är den faktor som företagen rankar allra högst inför sina FoU-beslut. Bild Stock Adobe.

Årets FoU-barometer från IVA är den andra i ordningen som tar tempen på FoU-klimatet och lyfter fram det näringslivet anser viktigt för sina investeringsbeslut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Pontus de Laval, teknologichef Saab.
Pontus de Laval, teknologichef Saab.

– IVAs FoU-barometer mäter temperaturen på den svenska attraktiviteten för FoU-investeringar och kan ses som ett verktyg för beslutsfattare att se vilka faktorer som fäller avgörandet när investeringsbeslut fattas, säger Pontus de Laval, ordförande i styrgruppen i en kommentar.

Färre är positiva

Jämfört med förra året är det en lägre andel företag som är positiva till förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige. Förra året svarade 83 procent att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra”. I år är andelen 69 procent.

Coronakrisen slår olika beroende på bransch. FoU-barometerns intervjuer med forskningsansvariga visar att det är fordonsindustrin som har drabbats hårdast med produktionsstopp och neddragningar.

Samtidigt finns det digitala tjänsteföretag som ökat försäljningen och nyanställer utvecklare.

Både plus och minus

Men inget företag är opåverkat. Enkätsvaren visar att distansarbetet leder till nya arbetssätt som ger både för- och nackdelar. Å ena sidan kan det öka effektiviteten. Å andra sidan ”minskar det innovativa snacket” som en av FoU-cheferna uttrycker det.

Om krisen blir långvarig finns en uttalad oro för konsekvenserna för forskningen. Företagen understryker att FoU är ett måste för att komma ur krisen och att satsningar inom framtidsområden som digitalisering och elektrifiering måste värnas.

Den faktor som företagen rankar allra högst inför sina FoU-beslut är kompetenstillgången.

Svårt med rekrytering

Den får något sämre betyg i årets FoU-barometer. Även andelen som svarar att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera FoU-personal i Sverige ökar till 44 procent jämfört med 40 procent i förra årets FoU-barometer.

Liksom 2019 är det skattepolitiken som får lägst betyg av FoU-cheferna. Höga skatter bidrar till exempel till att det är svårt att locka utländska experter.

När FoU-cheferna blickar framåt svarar nio procent att forskning och utveckling kommer att minska i Sverige under de närmaste fem åren medan fem procent förväntar sig en minskning globalt.

IVA:s barometer bygger på en enkät om det svenska FoU-klimatet riktad till FoU-ansvariga i svensk industri. Dessutom har djupintervjuer gjorts med 10 forskningsansvariga. En extra intervjuomgång med fokus på coronapandemins effekter gjordes i början av september.

Många anställda

Årets undersökning gick ut till 200 företag varav 100 svarade, av dessa företag var 23 små och medelstora. Bland deltagarna finns några av företagen med flest FoU-anställda inklusive Saab AB, Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo och Astra Zeneca.

Företagen som svarat har tillsammans cirka 48 000 FoU-anställda i Sverige, vilket motsvarar drygt 60 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn enligt de senaste siffrorna från SCB.

De fem viktigaste faktorerna för lokalisering av FoU:

  1. Kompetenstillgång
  2. Stabilt juridiskt system
  3. Närhet till kunder och marknader
  4. Patentskydd och andra immaterialrättsregler
  5. Möjlighet till samverkan med högskolor inom forskning

Lokaliseringsfaktorerna där Sverige får bottenbetyg:

  • Skattesystemet i sin helhet
  • Möjlighet till skatteavdrag för FoU
  • Tillgång till riskkapital
  • Direkta offentliga stöd

Till rapporten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.