Träningen som förbättrade skolresultaten (funkar på vuxna också…)

Arbetsmiljö Varannan svensk har rört sig mindre under pandemin. Samtidigt visar ny forskning att en viss sorts träning ökar koncentrationen.
Dags för nya bättre vanor nu när vi ska återvända till jobbet?

Träningen som förbättrade skolresultaten (funkar på vuxna också…)

En ny undersökning gjord av Manpower Group visar att varannan svensk (51 procent) som jobbat hemifrån under pandemin säger sig ha blivit mer stillasittande än annars. Drygt var tredje svarar att det är en av de sämsta grejerna med att jobba hemifrån.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Att uppmuntra till motion på arbetstid stärker både den anställdes hälsa och arbetsgivarens varumärke. Vi ser att allt fler söker sig till arbetsplatser som erbjuder flexibilitet och prioriterar medarbetarnas välmående. De som vill rekrytera och behålla morgondagens talanger måste bli bättre på att möta medarbetarnas förväntningar – även utanför kontoret, säger Helen Remnås på Manpower i ett pressmeddelande.

Gav ringar på vattnet

Rörelse är inte bara bra för kroppen i sig utan även vårt mentala välmående. En studie gjord vid Halmstad högskola visar att när eleverna på åtta mellan- och högstadieskolor i Jönköpings kommun fick ha pulsträning tre gånger i veckan, utöver de ordinarie idrottslektionerna, blev det lugnare i klassrummen.

När eleverna fick berätta om sina upplevelser angav de att träningen dessutom smittat av sig så att de fått bättre kostvanor, blev mer motiverade att vara med på lektionerna, de fick en mer positiv sinnesstämning – och var nöjdare med sina kroppar.

Stort intresse för resultatet

Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap med fokus på hälsopromotion vid Halmstad högskola, är en av personerna bakom skolstudien. Hon berättar att den egentligen blev klar 2019, men att den först nu rönt uppmärksamhet i media. Kanske har det med pandemin att göra, att vi helt enkelt blivit stillasittande och att bristen på rörelse blivit ”akut”.

– Till och med ett företag som gör kontorsmöbler har hört av sig och har varit eld och lågor, skrattar Eva-Carin och fortsätter:

– Vi har ju forskning sedan tidigare som visar att just minne och koncentration påverkas om vi är fysiskt aktiva. Sedan har det varit mycket snack om Anders Hansens bok Hjärnstark och att man skulle kunna få bättre betyg om man tränar. Vi har inte gjort studien utifrån några betygsmål. Men vi kan konstatera nu att pulsträning skapar förutsättningar för bättre prestationer.

Bäst träna på morgonen

Olika skolor planerade pulsaktiviteterna olika, men där det fungerade som allra bäst låg den direkt på morgonen eller i alla fall på förmiddagen. Effekten med ökat fokus satt i under några timmar efter det. Att ha träningen sist på dagen gynnar alltså inte skolarbetet på samma sätt, menar Eva-Carin.

– Det räcker att jag går till mig själv. När jag går ut och springer före frukost – arbetstimmarna efter det är mina bästa!

Barnen fick själva komma till tals i studien och några kommentarer har fastnat hos Eva-Carin extra mycket. Det ena var från en kille som till vardags har haft svårt att sitta med i klassrummet och som nu fick fyra pulsträningspass i stället för tre.

Avgörande för att klara dagen

– Det var rörande när han sa ”utan det här hade jag inte kunnat klara av skolan överhuvudtaget”. Andra barn ritade hur det brukade se ut i klassrummet tidigare och hur det såg ut nu – tidigare stod de på klassbänkarna, nu sitter de ner. Och så var det någon som sa ”och så har vi slutat svära också!”.

Stärkt självkänsla, bättre harmoni, lugnare och förutsättningar för bättre prestationer. En rejäl kvalitetshöjning.

Bättre minne

Det här bekräftar resultat som tidigare forskning på vuxna och äldre vuxna visat. Bland annat har man kunnat se att hjärnans plasticitet förbättrats genom aerobics och pulsträning.

Även Phibra-projektet, som synade effekterna av träning på äldres minnesfunktioner, visade att träningen förbättrade den kognitiva förmågan i form av episodminne, exekutiva funktioner och mental snabbhet.

Utgå från maxpulsen

Så vad är pulsträning då? Det måste inte vara aerobics eller löpträning. Det kan vara en rask promenad också. Men den ska vara så rask att det inte är helt okomplicerat att prata samtidigt som du går. Det går att räkna ut önskvärd puls under träningen. Då måste du först kontrollera din vilopuls och därefter räkna ut din maxpuls.

Ett enkelt sätt att uppskatta maxpulsen är att ta 220 minus din ålder. När du tränar ska du inte upp i maxpuls. För den otränade kan det räcka med att komma upp i 50–60 procent av maxpulsen. Eleverna i Jönköping hade som mål att ligga på 60–80 procent av maxpulsen.

(Observera dock att uträkningen av maxpulsen ovan är väldigt generell. För att få fram vad som gäller för dig krävs mer noggrant test.)

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.