Arbetsgivare tror att äldre inte är tillräckligt produktiva

Medarbetare Arbetsgivare tror att människors produktivitet börjar sjunka redan vid 40. En 30-åring och en 60-åring anses vara ungefär lika produktiva, men kostnaderna upplevs hela tiden stiga med åldern. Det framgår av en färsk undersökning om produktivitet och anställningskostnader från Ifau.

Produktiv?
Produktiv?

Arbetsgivarnas inställning till medarbetare i olika åldersklasser rimmar illa med det samhällsekonomiska behovet av att fler jobbar längre. Arbetsgivarna menar att produktiviteten ökar fram till 40-årsåldern för att därefter sjunka, framförallt mellan 50 och 60 år. Kostnaderna upplevs stiga med åldern genom hela arbetslivet, vilket har betydelse för hur olika ålderskategorier värderas.

Det visar rapporten ”Attityder till produktivitet och anställningskostnad över livscykeln” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau, ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet.

År 2016 genomförde IFAU en enkät med 1 400 större arbetsgivare. Rekryteringsansvariga fick svara på hur de uppfattade potentiella arbetstagares produktivitet och anställningskostnader. Produktiviteten uppskattades genom bland annat grad av självgående, driv och initiativkraft, teknisk yrkesfärdighet och ledaregenskaper.

Produktivitet tros vända vid 40

Lägst produktivitet förknippades med personer i 20-årsåldern. Produktiviteten ökar därefter fram till 40-årsåldern, för att sedan sjunka igen. Brantast upplevs tappet mellan 50 och 60 år vara, och en 60-åring återvänder då till ungefär samma nivå som en 30-åring.

Läs även: Växla miljö på jobbet ger ökad produktivitet

Kostnaderna för arbetskraften upplevs stiga med åldern, men i en avtagande takt. När kostnaderna relateras till värdet av det utförda arbetet är arbetsgivarna i genomsnitt något mer positiva till 30-årigarna jämfört med 60-åringarna. Många arbetsgivare uppskattar även att kostnaderna för tjänstepension ökar med ålder trots samma lön.

– Äldre riskerar att missgynnas i rekryteringsprocessen då många rekryterare uppskattar att tjänstepensionspremierna är dyrare för äldre, även i fall då premieskillnaderna beroende på ålder typiskt sett är små, säger rapportförfattaren Josefine Andersson.

Äldre värderas högre inom utbildning

Attityderna skiljer sig åt mellan branscher och arbetsplatsens åldersstruktur.

Arbetsgivare inom bland annat utbildningssektorn är mer positiva till äldre, och mindre positiva till yngre, vad gäller produktivitet. Det omvända gäller inom finans- och fastighetsbranschen samt vård- och omsorgssektorn.

Rekryterarna på arbetsplatser som domineras av anställda under 30 år är mer positiva till yngre och mindre positiva till äldre. Även rekryterarens personliga egenskaper påverkar attityderna. Bland annat är äldre rekryterare mer positiva till äldres produktivitet i jämförelse med yngres.

Läs även: Många äldre fortsätter jobba

Undersökningen genomfördes av TNS Sifo, på uppdrag av IFAU. Enkäten sändes till 3 700 arbetsplatser med minst 50 anställda, varav drygt 1 400 svarade. En viss systematik i bortfallet gör att resultaten inte är direkt generaliserbara till svenska arbetsgivare i allmänhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.