Automatiserat beslutsfattande – lagligt eller olagligt?

Digitalisering Trots att lagenstiftningen har en del luckor kommer automatiserat beslutsfattande på bred front inom offentlig sektor. Men fortfarande hindrar lagstiftningen kommunal verksamhet att använda tekniken för att effektivisera och kvalitetssäkra processer.

Automatiserat beslutsfattande – lagligt eller olagligt?

Nu kommer automatiserat beslutsfattande på bred front inom offentlig sektor – trots att lagstiftningen fortfarande har en del luckor. Inom statlig förvaltning är det grönt ljus för robotar som beslutsfattare, medan kommunal verksmahet fortfarande står infor en del hinder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

I takt med den ökade digitaliseringen används så kallat automatiserat beslutsfattande i allt större omfattning. I till exempel Italien förekommer att algoritmer bestämmer vilka som ska få behandling i sjukvården och i Polen används tekniken för att sortera arbetslösa.

I Sverige har utvecklingen ännu inte gått riktigt så långt, konstaterar Anne Kaun, docent i mediekommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, som håller på att genomföra en kartläggning av automatiserat beslutsfattande inom statlig, regional och kommunal verksamhet i Sverige.

Anne Kaun, Södertörns högskola.

– Här används robotar för enklare rutinärenden. Men vad som kommer att hända när självlärande system som bygger på artificiell intelligens får genomslag återstår att se. Problemet är om det då uppstår fel i systemen. Ju mer komplexa system, desto svårare att åtgärda eventuella misstag, säger hon.

Förvaltningslagen ändrades

Trots att intresset är stort inom offentlig verksamhet är det dock fortfarande skillnad på statlig och kommunal förvaltning. 2018 ändrades förvaltningslagen, som styr statlig verksamhet, och öppnade upp för automatiserat beslutsfattande, utan mänsklig inblandning, medan kommunallagens bestämmelser ännu inte ändrats på motsvarande sätt.

Läs även:

Därmed är det inget som hindrar att myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen använder tekniken – förutsatt att klienterna informeras och att det finns möjligheter att överklaga och få sin sak omprövad av en mänsklig handläggare.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, driver nu på för att kommuner och regioner ska få samma möjligheter att effektivisera och kvalitetssäkra sin verksamhet med hjälp av robotar. Nyligen uppvaktades finansdepartementet, som för närvarande håller på med Kommunutredningen vars syfte är att undersöka möjligheterna till effektivisering inom kommunal verksamhet, bland annat genom ökad digitalisering.

Louise Callenberg, chef för digital samverkan och förnyelse SKL. Foto SKL

– Vi har stora förhoppningar. De kontakter vi har på regeringskansliet delar vår åsikt om att det ska vara likartade regler inom all offentlig verksamhet och att nuvarande skillnad kring automatiserat beslutsfattande är olycklig. Frågan är inte om utan när det blir en lagändring som öppnar upp för automatiserat beslutsfattande även inom kommunal verksamhet, förklarar Louise Callenberg, chef för digital samverkan och förnyelse på SKL.

Inget uttryckligt förbud

Trots hindren är det ändå uppskattningsvis ett 30-tal kommuner som redan i dag använder tekniken i sin ärendehantering av ekonomiskt bistånd. Trelleborg är en av dem som kommit längst, där en robot sköter hela processen från ansökan till beslut av ekonomiskt bistånd sedan ett par år tillbaka (se separat artikel).

– Den typen av rutinartade ärenden lämpar sig väl för automatisering, konstaterar Louise Callenberg.

Något uttryckligt förbud mot automatiserat beslutsfattande finns dock inte i kommunallagen – men heller inget om att det är tillåtet. Därmed finns en otydlighet som skapar utrymme för olika juridiska tolkningar, där många kommuner väljer att låta en mänsklig handläggare fatta det slutgiltiga beslutet på grundval av robotens handläggning.

För parkering

Göteborgs stad exempelvis använder automatiserat beslutsfattande för tilldelningen av boendeparkeringar. Efter att ansökan kommit in via en e-tjänst på nätet fattar systemet ett preliminärt beslut som delges den sökande och som sedan fastställs av en mänsklig handläggare.

– Det är ett exempel på hur man kan använda tekniken, utan att riskera göra avsteg från lagstiftningen, säger Louise Callenberg.

Att det finns ett stort behov av effektivisering inom kommunal verksamhet råder ingen tvekan om, menar hon. De kommunala handläggarna belastas av allt fler rutinärenden samtidigt som bristen på arbetskraft ökar.

– Genom att automatisera beslutsprocessen skulle viktig tid kunna frigöras och istället användas för mer angelägna uppgifter som till exempel möten med medborgare, konstaterar Louise Callenberg.

Läs även:

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.