Europeisk kvalitetsutmärkelse till fyra svenska språkprojekt

Skola Fyra språkprojekt på olika skolor runt om i landet har tilldelats Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk. Det är en utmärkelse som instiftats av EU-kommissionen och syftar till att stimulera nyskapande inom språkundervisningen.

Europeisk kvalitetsutmärkelse till fyra svenska språkprojekt
Foto: Stock Adobe.

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk – The European Language Label – har tillkommit för att lyfta fram vikten av språkkunskaper och uppmuntra till nya metoder inom språkundervisningen.

Det handlar om nyskapande språkprojekt som:

  • Prövar nya idéer i undervisningen
  • Gör språkinlärningen lustfylld
  • Ökar förståelsen för andra länder
  • Delar med sig av metoder och erfarenheter

Tävlingen anordnas årligen av i stort sett alla länder i Europa – i Sverige är det Skolverket som svarar för bedömningarna.

Men trots att utmärkelsen är nationell är avsikten att resultaten ska få spridning över nationsgränserna. Information om de prisbelönta projekten finns tillgänglig i en europeisk databas samt att det anordnas spridningskonferenser för att fler ska få ta del av projekten.

I år är det fyra svenska språkprojekt som tilldelats utmärkelsen, vilket skedde i samband med Språklärargalan, som anordnades i form av en digital konferens.

British Junior

British Junior i Eskilstuna har med projektet ”Språksamling” gjort det organisatoriskt möjligt för eleverna i årskurs tre, fyra och fem att ha 15 minuters språksamling varje vecka. Detta har medfört att eleverna vet vilket språk de vill läsa när de sedan väljer till årskurs sex. På så sätt har intresset för språk i hela skolan ökat samt att det nu är färre avhopp från moderna språk.

Sundsta-Älvkullegymnasiet

Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad har startat projektet ”Med såpan i klassrummet”, där eleverna i nybörjaritalienska på ett kreativt sätt är med och skapar en såpa som utspelar sig i Italien. De bestämmer tillsammans vilka rollfigurer som ska vara med och beskriver deras karaktärer, liv och vad som ska hända. Läraren lägger till detaljer i elevernas texter och motiverar dem till att utveckla handlingen och fläta samman texterna till en gemensam historia. Dessutom lär de sig mer om den plats där handlingen utspelar sig och det italienska kulturarvet. Projektet har lett till ökad arbetsglädje och att elever vågar använda språket till att uttrycka sig fritt, utanför språkundervisningens traditionella ramar.

Sundbybergs vuxenutbildning

Sundbybergs vuxenutbildning har ett projekt som visar på hur man kan utveckla undervisningen i svenska som andraspråk för att tillmötesgå elevernas behov av språkutveckling och individanpassning på en och samma gång. Undervisningen går utmärkt att förena med praktik och yrkesliv, vilket är a och o inom vuxenutbildningen, och eleverna uttrycker också stor nöjdhet med såväl de kunskaper de får med sig som flexibiliteten i hur undervisningen läggs upp. Det är ett projekt där man arbetar långsiktigt för att utveckla undervisningen för både nuvarande och framtida elevers skull.

Östra gymnasiet

Östra gymnasiet i Trångsund driver ett projekt för att stimulera till flerspråkighet genom att låta de språk som talas på skolan ännu tätare knyta samman elever och personal. Flerspråkighetsdagen som anordnas är långt mer än en enstaka dag. Projektet involverar inte bara elever från olika program och skolformer, utan även personal från olika delar av skolans verksamhet samt att man arbetar aktivt och systematiskt med förberedelser, genomförande och efterarbete. Projektet lyfter värdet av att kunna flera språk och visar på att alla språk är en resurs som kan användas såväl i undervisningen som för att knyta kontakter över olika osynliga gränser i skolan och i samhället i övrigt.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.