Fastighetsbolagen ledande inom social hållbarhet

Hållbarhet Fastighetsbranschen växlar upp arbetet med social hållbarhet, enligt en ny rapport från Pwc. Samtidigt finns risk för att räntor och konjunktur kan förhindra hållbarhetsarbetet.

Fastighetsbolagen ledande inom social hållbarhet
Sophie Nachemson-Ekwall är specialist på social hållbarhet inom Pwc Sverige. Foto: Adobe Stock/ Pwc

I en rapport har Pwc gått igenom det sociala hållbarhetsarbetet hos 63 bygg- och fastighetsbolag samt fastighetsfonder. Resultatet visar att 85 procent av bolagen kopplar sin verksamhet till något av FN:s sociala globala mål. Dessutom har 71 procent av fastighetsaktörerna en uppförandekod.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Sophie Nachemson-Ekwall är specialist på social hållbarhet inom Pwc Sverige och rapportförfattare. Enligt henne syns det på flera sätt att fastighetsbranschen kommit långt.

– Dels har allt fler förstått vikten av att ta fram sociala färdplaner, att hållbarhetsredovisa enligt CSRD och utveckla samarbeten för social nytta. Många har blivit bättre på att beskriva och strukturera deras hållbarhetsarbete, vilket är avgörande, säger hon.

Att en andel av fastighetsbolagen har en uppförandekod för hur man hanterar exempelvis korruption och brottslighet i leverantörskedjan är ett tecken på att branschen utvecklas i rätt riktning, menar Sophie Nachemson-Ekwall.

Andra året i rad

Förra året gjordes en liknande undersökning hos Pwc. Den största skillnaden mellan i fjol och idag är att fler aktörer redovisar i enlighet med FN:s sociala globala mål. Förra året var det 68 procent.

– Det är intressant att de globala målen fortsätter att styra. Men ännu mer intressant var att ett antal svarande lyfte fram partnerskap och samarbeten. Det betyder att branschen faktiskt ser sig själv som en relevant aktör, vilket innebär att det finns en stor möjlighet för utveckling. Där ser vi ett stort behov av en förflyttning i det svenska samhället, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

Sociala färdplaner

Just termen ”sociala färdplaner” hörde Sophie Nachemson-Ekwall de svarande sällan nämna, men hon menar att deras svar tyder på att de i viss mån har sådana – om än utan vetskap.

– Många gör till exempel en social riskanalys. Vi upplever i korta drag att det pågår mycket i branschen. De som har social finansiering har kommit längre med att tydliggöra vad de gör.

Men det finns mycket kvar att göra, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

– Vi har en utmaning i att mäta och följa upp, för det kostar pengar och tar tid! Man vill inte acceptera att det här behöver göras under en längre period, men man måste ha en validerar process för hur man jobbar med social hållbarhet.

Det finns också orosmoln som är tydligt länkade med den ekonomiska situation som hänger över branschen idag.

– Det är viktigt att bolagen förstår att de här delarna inte får hamna i skymundan, trots ekonomiska utmaningar som höga låneräntor och svårighet att höja hyror för boende. Social hållbarhet är här för att stanna och de bolag som är drivande i utvecklingen kommer att vara de långsiktiga vinnarna, avslutar Sophie Nachemson-Ekwall.

Fakta

7 steg till hållbarhet för fastighetsbolag

  • Säkerställ att hygienkraven kring socialt ansvarstagande är på plats.
  • Integrera arbete med en färdplan för social hållbarhet i fastighetsbolagets strategi. 
  • Avsätt resurser för förändringsteori och effektmätning. 
  • Påbörja tvärsektoriella samarbeten, strategiska partnerskap och platssamverkan, och gör dessa till integrerade delar av affärsstrategin. 
  • Sätt mål på både det sociala och finansiella värdeskapandet. Idag finns olika modeller som försöker koppla ihop sociala värden med finansiella. 
  • Koppla sociala indikatorer (KPI:er) till fastighetsbolagets finansiering. På så sätt ökar intresset från investerarna på obligationsmarknaden, fastighetsfonder och bankerna. 
  • Kommunicera och följ upp sociala insatser och validera av extern oberoende part. Det behövs för att sociala insatser ska vara trovärdiga och kunskap spridas till andra aktörer. 

Källa: Social hållbarhet inom fastighetsbranschen 2023

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.