Ikea är Sveriges mest innovativa företag

Innovation För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag i Svenskt innovationsindex. Rankningen bygger på att forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på svenska marknaden.

Ikea är Sveriges mest innovativa företag
Foto: Stock Adobe.

Efter Ikea kommer Spotify och MTR Express på en andra respektive tredje plats i rankningen.

– Gemensamt för Ikea och andra som rankas högt eller som kraftigt avancerat sedan vår första mätning är att de lyckats anpassa sig efter förändringar på marknaden. De har introducerat nya tjänster, som kunderna uppskattat, och genomfört förändringar i sin verksamhet, som kunderna märker på daglig basis, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF i en kommentar.

Att lyssna på kunden och kunna fånga upp och förutse hur marknaden förändras är en viktig nyckel till ökad innovationsförmåga och framgång.

Mer innovativt än Amazon

Enligt undersökningen beror Ikeas ledande ställning på att de testar nya produkter, tjänster och affärsmodeller i högre utsträckning än konkurrenterna. Framgångarna speglas även i internationella mätningar där Ikea anses mer innovativt än exempelvis Apple och Amazon.

– Vår grundare Ingvar Kamprad var en sann entreprenör vars innovativa anda i högsta grad lever kvar i vår organisation. Vi tror att vår innovationskraft i grunden kommer från att vi lyssnar på medarbetare som vågar tänka annorlunda, är nyfikna och ifrågasätter. Även vår vilja att vara nära de många människornas vardag och förstå livet hemma hjälper oss att hela tiden utmana och skapa smarta lösningar som bättre möter våra kunders behov, säger Susanne Jensert, Customer Manager på Ikea Sverige.

Nytt sätt mäta innovation

Synen på innovation är olika och därför behöver innovation också mätas på olika sätt, menar Per Kristensson, professor i innovation och konsumentpsykologi vid CTF.

– Innovation ur kundens perspektiv handlar om att utveckla ett värde för kunden, exempelvis spara tid, pengar eller tillhandahålla en smidig användarupplevelse, säger han. Ta till exempel Swish, som revolutionerat våra betalningsmöjligheter, eller Spotify, som förändrat vårt sätt att konsumera musik. Dessa värdeskapande processer är i allra högsta grad innovationer, även om vi både kunde betala och lyssna på musik tidigare. Att förflytta fokus från produkt till värdeskapande blir därmed allt viktigare för att företag ska förbli konkurrenskraftiga.

Syftet med Svenskt innovationsindex är att komplettera andra mätningar och bidra till att skapa en helhetsbild kring innovation så att såväl politiker som företagsledare får bättre mätverktyg för att säkerställa att Sverige inte tappar i innovationskraft.

Fakta om undersökningen

Svenskt innovationsindex 2019 omfattar svar från närmare 14 000 kunder som rankat innovationsförmågan hos cirka 80 företag och organisationer inom tio branscher baserat på hur kunder upplever företagets innovationsförmåga och hur attraktiva dessa innovationer upplevs. Kunderna har värderat erbjudande, leverans, bemötande och interaktioner.

Indexet är utvecklat av forskare vid CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet i samarbete med NHH Norges Handelshögskola och Fordham University i USA.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.