LSS-boende får säkrad kvalitet

Standard I alla landets 290 kommuner finns bostäder med särskild service för vuxna, så kallade LSS-boenden. Nu kommer en ny standard som ska säkra kvaliteten på dessa boenden.

LSS-boende får säkrad kvalitet
Foto: Stock Adobe.

LSS är en så kallad rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor och att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet. För dem som är berättigade finns flera olika insatser att ansöka om, som till exempel boende med särskild service för vuxna.

LSS-boenden finns som både gruppbostäder eller servicebostäder, beroende på behovet av vårdinsatser, och drivs av såväl privata som offentliga utförare.

Äldreomsorg och HVB

Sedan 2015 finns en svensk standard om kvalitet inom äldreomsorgen och 2018 kom även motsvarande standard för kvalitetssäkring av HVB-boenden (Hem för vård eller boende). Vid arbetet med dessa standarder lyftes även behovet av en standard med inriktning på LSS-boenden.

2016 startade arbetet med deltagare från bland andra socialtjänst, privata och offentliga utförare, brukarorganisationer och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Den nya standarden för kvalitetssäkring av LSS-boende av vuxna är nu klar och ute på remiss till mitten av april.

– Det är första gången vi tar fram en standard inom området. Nu får olika aktörer tycka till om förslaget och bidra till att den blir ett användbart verktyg, säger Anna Sjögren, som är projektledare på Svenska institutet för standarder, Sis tillsammans med Alexandra Antoni.

Individens behov

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står att den enskilde har rätt att leva som alla andra.

Utgångspunkten för standarden är därför att tillgodose individens behov och säkra kvaliteten inte bara på själva bostaden med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Även andra områden som kommunikation, fysisk och psykisk hälsa, hjälpmedel och aktiviteter som har betydelse för livskvalitet och livssituation inkluderas i standarden. Bilagor i form av checklistor finns med som stöd i verksamhetens kvalitetsarbete.

Jämn och hög kvalitet

Tanken är att standarden ska kunna användas av privata och kommunala utförare för att säkra kvaliteten på boendena, men även som ett verktyg i samband med beställningar och upphandlingar.

Målet är att bidra till att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt för störst samhällsnytta och kvalitet för den enskilde, menar Anna Sjögren.

– Förhoppningsvis ska den bidra till att det blir en jämn och hög kvalitet på boendena, där det i dag kan vara stora skillnader, säger hon.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.