Myter om skolan krossas

Almedalen Skolan får utstå mycket kritik, men det finns myter som kan hindra utvecklingen. Det visar en rapport från SKL som i Almedalen diskuterades under rungande applåder.

Seminariet Myter om skolan hindrar utveckling drogs igång till tonerna Another Brick in The Wall med textslingan We don’t need no education. Utgångspunkten var en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med samma titel. Enligt rapporten finns det fyra myter om skolan: Att klasserna blir större och lärartätheten minskar. Att skolan får mindre pengar. Att barngrupperna i förskolan ökar och att satsningar på modern teknik i skolan inte ger förbättrade resultat.

Men rapporten visar också att det finns bilder man är överens om, att likvärdigheten minskar, att man måste satsa på lärarnas löner och att svenska elevers matematikresultat har försämrats. I Almedalen fanns en panel på plats för att gå djupare i myterna och verklighetsbilden.

Olika förutsättningar

Bland annat lyfte Mimmi Garpebring, förbundsordförande på Sveriges elevråd, fram att likvärdighet inte är ett enkelt område att jobba med.

– Det stämmer inte att alla får samma förutsättningar om man gör likadant på alla skolor. Alla skolor har olika förutsättningar att arbeta med och det går inte att prata om skolan som en enhet. Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, hävdade att det är ineffektivt att spara pengar på att minska klasserna och att det är viktigare att höja lärarstatusen och lönerna. Anders Almgren, vice ordförande på Lärarnas Riksförbund, höll inte med.

– Det blir inte bra kvalitet om man har för stora klasser, det måste finnas en gräns. Det går inte att mäta luftkvaliteten i ett klassrum för att se hur många man kan trycka in.

Men man ska inte låsa fast sig vid hur skolan har sett ut och varit organiserad tidigare, menar Maria Stockhaus, ordförande för utbildningsberedningen SKL och kommunalråd i Sollentuna kommun, och berättar att det finns klasser i Sollentuna med cirka 60 elever men där man är fler lärare och delar in eleverna i smågrupper.

Höja lärarkåren

På myten om att det satsat mindre pengar på skolan lyfte flera personer i panelen fram att det handlar om vad man lägger resurserna på och att de i vissa fall inte används där de gör störst nytta.

– Sverige lägger knappt 50 procent på själva utbildningen, andra OECD-länder lägger en betydligt större andel. I Sverige är de stora kostnaderna lokaler och administration, säger Anders Almegren.
Han pekade även på att man i diskussionen om att höja lärarnas löner pratar om att ”skickliga lärare ska ha bra betalt”.

– Men vi pratar inte om att skickliga bussförare eller skickliga kirurger ska ha bra betalt, det är som att det finns en tro om att vi har en överrepresenterad grupp oskickliga lärare.

Bra löner för gott utfört arbete är viktigt, men lika viktigt är kontinuerlig kompetensutveckling, menar Mimmi Garpebring. Det är det som krävs för att hela lärarkåren ska lyftas. Syftet med SKL:s rapport är att bidra till en diskussion för ökad samsyn om skolan. Här hittar du den.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.