Ny identifiering öppnar upp för digitala körkort och pass

Digitalisering En ny digital signatur ska tas fram på europeisk nivå. Arbetet kommer att leda till stora förändringar i hur vi identifierar oss och öppnar upp för bland annat digitala körkort och pass. Delar av standardiseringsarbetet har nu inletts under svensk ledning.

Ny identifiering öppnar upp för digitala körkort och pass
Digitala plånböcker kräver säker identifiering. Foto: Stock Adobe.

I Europa bedöms digitala signaturer vara så viktiga att de får politikernas intresse. På initiativ av EU-parlamentet och Europeiska rådet, även är känt som EU-toppmötet som regelbundet samlar bland andra unionens stats- och regeringschefer, har arbetet inletts med en ny förordning för morgondagens digitala identitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det handlar om nästa generation av dagens europeiska förordning eIDAS.

– eIDAS var ett stort genombrott när den kom 2014. Men nu behöver den en rejäl omarbetning. Tanken är att eIDAS 2.0 ska öppna upp för digitala körkort, pass och vaccinationsbevis samt både privata och yrkesrelaterade identiteter, förklarar Anders Thellberg, projektledare från Sis som är sekreterare i den nybildade gruppen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

Anders Thellberg, projektledare, Sis.
Anders Thellberg, projektledare, Sis.

Digitala plånböcker

Gruppen, som leds från Sverige under ordförandeskap av Anders Törnqvist, ska ta fram en teknisk rapport för standardisering av så kallade digitala plånböcker som i nästa steg kommer att leda till stora förändringar i hur vi identifierar oss i allt från betalningar till pass och firmateckning.

– Arbetet är fortfarande i sin linda så mycket arbete återstår, förklarar Anders Thellberg.

Det är ett omfattande arbete eftersom säkerhet bedöms som oerhört viktigt. En digital signatur ska kunna ge säker identifiering vid inloggning samtidigt som risken för att någons identitet missbrukas måste vara så nära noll det bara går.

– Det kommer att påverka alla i samhället just för att man på ett säkert sätt med bibehållen integritet ska kunna identifiera sig. I den aspekten är väl arbetet kanske inte så nytt. Det nya i det hela ligger på andra plan, till exempel att det måste fungera även utan anslutning till internet. Innehavaren ska ha full kontroll över vilken information som lämnas ut och att det lagras på ett mycket säkert sätt, säger han.

Stort intresse

Arbetet med eIDAS 2.0 har redan väckt stort intresse, inte minst från kommersiella aktörer både i och utanför Europa som utvecklar digitala plånböcker. Redan innan gruppen hållit sitt första möte har anmälningar kommit in från ett 30-tal olika länder.

– Alla nationer har idag olika nivåer av säkerhet, identitetsintegritet och infrastruktur för de applikationer som i dag utvecklas. På sikt måste vi hitta den nivå som fungerar på global nivå. Därför är standardisering så viktig, förklarar Anders Thellberg.

Hur påverkar det här vårt svenska bank-id?

– Bank-id och andra typer av e-legitimationer är för det mesta anpassade till Sverige. Utmaningen är att med förtroende se till att bank-id och andra digitala identifieringssätt även fungerar internationellt med likvärdig eller högre skyddsnivå, vilket är viktigt för säker användning av digitala plånböcker, säger Anders Thellberg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.