Ny rapport: Stora brister i arbetsgivarnas smittskydd

Arbetsmiljö Pandemin har blivit en ögonöppnare på många olika sätt i vårt samhälle. Inte många arbetsgivare har till exempel tänkt på att smittspridning kan vara en arbetsmiljörisk. Av de nästan 3 000 inspektioner som Arbetsmiljöverket gjorde under pandemin ledde mer än hälften till krav på smittskyddsåtgärder.

Ny rapport: Stora brister i arbetsgivarnas smittskydd
Smittspridning kan vara en arbetsmiljörisk. Foto: Stock Adobe.

Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förhindra arbetsskador och olycksfall är en självklarhet på de flesta arbetsplatser. Men vad många arbetsgivare inte tänkt på är att smitta också kan vara en arbetsmiljörisk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förra året, när coronaviruset spreds i samhället och få var vaccinerade, gjorde Arbetsmiljöverket på uppdrag av regeringen en stor inspektionsinsats riktad mot smittspridningen på arbetsplatser.

Malin Cato, projektledare, Arbetsmiljöverket.
Malin Cato, projektledare, Arbetsmiljöverket.

– Att arbetsgivarna har tillräckliga smittskyddsåtgärder har vi kontrollerat även vid tidigare inspektioner, men inte med så tydlig inriktning mot en specifik smitta som nu, säger Malin Cato, projektledare för insatsen på Arbetsmiljöverket.

Sammanlagt gjordes nästan 3 000 inspektioner med fokus på riskutsatta branscher där det normalt förekommer många kontakter mellan människor och där arbete hemifrån inte var möjligt. Det handlar om till exempel restauranger med hämtmat, fastighetsskötsel, lokalvård, skolor, tandläkare, stora byggprojekt, tågvärdar, butiker, statliga servicekontor och slakterier.

Krav på åtgärder

Inspektionerna inriktades på att kontrollera vad arbetsgivarna gjort för att förebygga smittspridning.

Och slutrapporten, som nu är klar, visar på stora arbetsmiljöbrister. Drygt hälften, 53 procent, av inspektionerna ledde till krav på åtgärder. Det handlar bland annat om att arbetsgivarna måste undersöka, riskbedöma och vidta åtgärder för att förebygga smittspridning, utbilda anställda och upprätta rutiner för att utreda ohälsa, olycksfall och tillbud kopplade till smitta.

– Pandemin har varit en ögonöppnare för många arbetsgivare om att smitta kan vara en arbetsmiljörisk. Det är en viktig lärdom även för framtiden. Många arbetsgivare hade heller inte tillräcklig kunskap om hur de kunde motverka smittspridning på sina arbetsplatser, förklarar Malin Cato.

Bristerna åtgärdade

De uppföljningar som Arbetsmiljöverket genomfört visar på att arbetsgivarna överlag åtgärdat bristerna.

– Det har funnits ett stort intresse för att minska smittspridningen. Många har till exempel insett vikten av att ha en god ventilation eller att organisera arbetet på ett sätt som minskar smittspridningen på arbetsplatsen, säger Malin Cato.

I samband med flera tusen andra inspektionsinsatser har Arbetsmiljöverket också ställt frågor om arbetsgivarens arbete med smittrisker.

– Det är svårt att stoppa smittspridningen av covid-19 på arbetsplatser. Men vi ser att det är enklare att hantera och fånga upp nya risker, som coronaviruset var, om man har en systematik med rutiner för arbetsmiljöarbetet, säger Malin Cato.

Över 60 000 anmälningar

Sedan pandemin började har över 60 000 anmälningar om allvarliga incidenter kopplade till corona kommit in till Arbetsmiljöverket. Men även om pandemin nu håller på att klinga av och samhället åter öppnas upp är det viktigt att inte slappna av, menar hon.

– Det gäller att fortsätta hantera smitta som en risk i arbetsmiljön. Det kan minska även andra smittor som kan spridas på arbetsplatser och göra många sjuka, som till exempel influensa eller vinterkräksjuka, förklarar Malin Cato.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.