Så får du intraprenörerna att växa på ditt företag

Arbetsmiljö Alla företag vill ha kreativa och nytänkande medarbetare som med sitt driv och affärssinne utvecklar nya produkter och tjänster. Men hur skapar man en företagsmiljö som främjar intraprenörskap? Jeanette Engzell vid Uppsala universitet pekar på några viktiga faktorer i en färsk avhandling.

Så får du intraprenörerna att växa på ditt företag
Företagsmiljön har stor betydelse för intraprenörskapet. Foto: Stock Adobe.

Intraprenörer är benämningen på de kreativa och nytänkande medarbetare som driver innovation och skapar nya produkter och tjänster på etablerade företag. Detta till skillnad från entreprenörer som skapar ett företag från grunden och mer ser företaget som en vision framför sig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Jeanette Engzell, forskare Uppsala universitet.
Jeanette Engzell, forskare Uppsala universitet.

– Intraprenörerna är företagens dolda tillgångar. De bidrar med nya idéer och lösningar, bygger nätverk och hittar resurser både inom och utom företaget samt leder, genomför och slutför projekt, säger Jeanette Engzell, som i sin doktorsavhandling visar på hur företagsmiljön kan främja intraprenörskapet.

Utvecklade trepunktsbältet

Men även om intraprenörerna kan bidra till ökad innovationsförmåga och stärkt konkurrenskraft är företagen inte alltid medvetna om intraprenörernas betydelse, konstaterar hon.

– Intraprenörskap är ett relativt okänt begrepp jämfört med exempelvis entreprenörskap. Ofta är intraprenörerna inte kända vare sig inom eller utom företaget, vilket gör att företagen inte är medvetet om deras betydelse, säger Jeanette Engzell.

Trots att de i många fall verkar i det fördolda är historien ändå kantad av visionära intraprenörer som ligger bakom banbrytande innovationer. Ett klassiskt exempel är Nils Bohlin, som var anställd på Volvo och som vid sidan av sitt ordinarie arbetsområde utvecklade trepunktsbältet 1959.

– Det var någonting helt nytt och som inte fanns med i planerna för bolaget. Men i dag är trepunktsbältet ett standardkrav i varje bil och räddar ett liv ungefär var sjätte minut, förklarar Jeanette Engzell.

Tre typer av intraprenörer

I sin avhandling identifierar Jeanette Engzell tre olika typer av intraprenörer:

Den uthållige intraprenören.

En individ som jobbar i en företagsmiljö där tid är en bristvara. Det finns sällan någon tid att jobba med nya idéer, utan fokus ligger på att klara arbetsuppgifterna. Dock finns ett stort utrymme att bestämma över sin arbetsdag och intraprenören blir belönad vid extra goda prestationer. Intraprenören är en ”A-spelare” som inte ger upp vid motgång.

Den försummade intraprenören.

En individ som jobbar på ett företag där det finns gott om tid för att utföra sina uppgifter, men graden av självständighet i arbetet är låg. Den försummade intraprenören känner sig inte sedd av sin arbetsgivare och blir sällan uppmärksammad och belönad för extra goda prestationer. Men individen presterar heller inte främst för att få uppmärksamhet av sin chef. Istället finns en stor inre motivation att göra ett extra bra jobb.

Den privilegierade intraprenören.

På arbetet finns det gott om tid att utföra sina arbetsuppgifter. Intraprenören har stor frihet att bestämma över sin arbetsdag och blir alltid uppmärksammad och belönad för extra bra resultat. Den privilegierade intraprenören är nöjd med företagsmiljön och trivs bra på jobbet.

Fem viktiga faktorer

Enligt Jeanette Engzell har företagsmiljön en stor betydelse för intraprenörskapet. Även om intraprenörerna har en stark inneboende drivkraft har företagen stora möjligheter att aktivt skapa förutsättningar internt som påverkar medarbetarnas intentioner och vilja att skapa nya produkter och tjänster.

Jeanette Engzell pekar på fem faktorer som främjar intraprenörskap:

  1. Ge medarbetarna självständighet
  2. Ge medarbetarna erkännande och belöning
  3. Uppmuntra risktagande och experimenterande
  4. Ge stöd från ledningen
  5. Lyft fram förebilder

Skillnad män och kvinnor

– Det som framförallt lägger hinder i vägen för intraprenörskapet är bristen på tid, finansiella resurser, kompetens och byråkrati, förklarar Jeanette Engzell, som i sin forskning också visar på hur kvinnors och mäns intraprenörskap frodas i olika företagsmiljöer.

– Manliga intraprenörer gynnas av en tävlingsinriktad företagskultur, medan en företagskultur som lyfter fram intraprenöriella förebilder främjar både manliga och kvinnliga intraprenörer – särskilt kvinnliga, sammanfattar hon.

Här finns avhandlingen ”Intrapreneurship as an Engine of Corporate Renewal: Exploring the Intrapreneur and How Corporate Conditions Influence Intrapreneurial Behavior”.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.