Nu gäller det bemanna med rätt kandidater

Kundnöjdhet Rekrytering har seglat upp som en av de största utmaningarna i företag och organisationer. Under pandemin handlade det om att behålla och utveckla medarbetare, medan det nu gäller att hitta och attrahera rätt kandidater. Här har bemanningsbolagen en viktig roll och får klart godkänt i en färsk kundundersökning.

Nu gäller det bemanna med rätt kandidater
Att hitta rätt kandidater upplevs som en av de största utmaningarna i många företag. Foto: Stock Adobe.

Det är Svenskt Kvalitetsindex som för 16:e året i rad mäter kundnöjdheten inom bemanningsbranschen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I de två senaste årens studier av branschen har pandemin fått starkt genomslag. Frågor kring permitteringar, neddragningar samt återstart av ekonomin har påverkat kundernas behov och utmaningar. Ändå har branschen lyckats bra med sin kundhantering och kundnöjdheten ligger fortfarande kvar på klart godkända nivåer, visar SKI:s senaste undersökning.

Förändrade prioriteringar

Branschen som helhet får i år omdömet 69,1, vilket visserligen är något lägre än i fjol då omdömet landade på 70,7. Men resultatet indikerar ändå att det är en bransch med stabila kundbetyg, även om kundernas prioriteringar i viss mån förändrat riktning.

– Om fjolårets resultat mer signalerade att kundernas utmaning var att behålla och utveckla medarbetare så speglar årets studie mer av en osäker framtid. För branschen gäller det nu att hjälpa sina kunder med att hitta och attrahera rätt kandidater och planera för framtida behov i en osäker omvärld, säger Johan Parmler, vd för SKI, i en kommentar.

Hög aktivitetsnivå en framgångsfaktor

En del av branschens styrka ligger i att hålla en hög aktivitetsnivå och att vara nära sina kunder. Företagen har alltid fått goda omdömen när det gäller service i samband med kontakt och råd samt hantering av klagomål.

Även i årets studie är det närmare fem av tio som uppger att det bemanningsbolag som man har kontakt med är bra på att säkerställa att tjänsterna fungerar. När det gäller förmågan att säkra både nuvarande och framtida behov är nivåerna däremot något lägre.

– Vi ser att kundernas utmaningar förändrats ganska fort. Ett år handlar det om att man vill ha stöd för att utveckla och behålla personal och året efter så handlar det mer om utmaningar att attrahera rätt kandidater. Kundbehoven i branschen är helt enkelt ett rörligt mål och här behöver aktörerna bli ännu bättre på att vara nära sina kunder. En hög aktivitetsnivå och att vara nära sina kunder är framgångsfaktorer, säger Johan Parmler.

Priset inte viktigast

Vad är då viktigast vid val av leverantör? Ja, priset kommer först på femte plats, medan andra områden som service, utbud, återkoppling och rykte kommer högre på agendan (se tabell).

I studien har kunderna även fått frågor kring digitalisering. Dels hur man använder digitala tjänster för bemanning och rekrytering, dels hur man ser på att använda digitala tjänster framåt. Hälften av kunderna uppger att man kan tänka sig en helt digital rekryteringsprocess och matchningen upplevs i stort sett lika bra vid användningen av digitala verktyg som vid fysisk kontakt.

– De digitala lösningarna för bemanning och rekrytering upplevs som enkla att använda och skapar ett tydligt mervärde. De digitala plattformarna fyller helt enkelt funktion som en kontaktperson inte kan matcha eller tillhandahålla, kommenterar Calle Walmstedt, projektledare på SKI.

Kundnöjdhet bemanning

 1. Clockwork 73,4
 2. Bravura 72,1
 3. Lernia Bemanning 72,0
 4. Manpower 71,2
 5. Academic Work 70,6
 6. Branschen 69,1
 7. Övriga bolag 68,3
 8. Adecco 67,9
 9. Randstad 67,6

Största utmaningarna inom kompetensförsörjning (siffran inom parentes avser 2021)

 • Vi lyckas inte attrahera rätt kandidater 35 % (25 %)
 • Svårt att förutse behoven och planera 38 % (43 %)
 • Att utveckla och behålla medarbetare 31 % (43 %)
 • Vi har inte tid att ta hand om våra nya medarbetare 12 % (19 %)
 • Nuvarande medarbetare har inte tillräcklig kompetens 19 % (18 %)

Viktigast vid val av bemanningsbolag

 1. Snabb återkoppling 93 %
 2. Har bra utbud av personal 91 %
 3. Rekommendationer 85 %
 4. Aktörens rykte 81 %
 5. Priset 76 %
 6. Digitala tjänster 52 %
 7. Att aktören varit med i branschen länge 48 %
 8. Att man har lokalt kontor 45 %

Fakta om undersökningen

Undersökningen bygger på totalt 1 400 intervjuer som genomfördes under april och maj 2022. SKI:s erfarenhet är att branscher och aktörer som får betyg under 60 i kundnöjdhet har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan aktör och kund.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.