nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Debatt

Debatt: Vinster och kvalitet hänger samman

Debatt

Under våren avser regeringen – med stöd av Vänsterpartiet – att lägga fram en proposition med förslag om vinsttak för privata bolag inom skola och omsorg, en proposition som troligen helt kapitulerar inför kvalitetsmätningar och högre kvalitetskrav. Det är ett orimligt och djupt oroande ställningstagande.

”Vem bryr sig om processen?”

Debatt

Vad hände med processynsättet? För många har processinriktning tyvärr tolkats som ett nytt dokumentationssätt och inte början på en ny inriktning, skriver Sten-Olof Eldh i en debattartikel.

  • Annonskod huvudspalt 1

Det behöver inte vara så illa

Debatt

En tumregel i Hollywood är att lägga lika mycket pengar på att marknadsföra en ny film som filmen kostade att producera. I dagens organisationer köper man dock in nya system för miljontals kronor utan att lägga en spänn på att lära medarbetarna hur det ska användas.

Fel på Lean eller fel på ledarskapet?

Debatt

Jan CH Karlsson kallar Lean för en religiös sekt som utövas i hjärntvättande syfte av profeter av alla de slag. Guden heter Toyota. Vem som är Messias framgår inte tydligt, men vi antar att det är Taiichi Ohno, skaparen av Toyotas produktionssystem.

Chefer, lär er medla!

Debatt

Som chef är du ansvarig för att motsättningar på arbetsplatsen blir lösta, vare sig du vill det eller inte. Men chefer i Sverige saknar de mest självklara verktygen för effektiv konflikthantering.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Hemmablindhet är farligt

Debatt

I den politiska världen i Sverige pratas det ofta om kvalitet som det som ska lösa alla välfärdsproblem. Medan man i näringslivet, i varje fall i USA, går bort från begreppet och fokuserar på excellens.

Brist på mångfald hämmar utvecklingen

I många länder ses olikheter som en resurs som ger upphov till nytänkande och kreativa spänningar. Men i Sverige uppskattas likhet och homogenitet. Vi är rädda för konflikter, undviker att diskutera olikheter och döljer våra meningsskiljaktigheter. Denna "intellektuella inavel" kan få mycket allvarliga konsekvenser - både ekonomiska och socialpolitiska.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.