Fler fast i tillfälliga jobb i Sverige än i Norge

Arbetsmarknad I Sverige är det betydligt vanligare med tillfälliga jobb än i Norge. De tidsbegränsade anställningarna är heller ingen språngbräda mot en fast anställning på samma sätt som i vårt grannland, framgår av en färsk studie.

Fler fast i tillfälliga jobb i Sverige än i Norge
Foto: Stock Adobe.

Studien, som gjorts av forskare i Sverige och Norge och som nyligen publicerades i den brittiska tidskriften Work, Employment and Society, visar att Sverige har en större andel tidsbegränsade anställningar än Norge.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Tomas Berglund, Göteborgs universitet.
Tomas Berglund, Göteborgs universitet.

– I Sverige har andelen tidsbegränsade anställningar ökat över tid från 90-talet och framåt för att ha stabiliserats på en internationellt sett hög nivå från och med 00-talet, kommenterar Tomas Berglund vid Göteborgs universitet, som är en av forskarna bakom studien.

I början på 90-talet utgjorde de tillfälliga kontrakten cirka 10 procent av alla anställningar. En bit in på 00-talet ligger den siffran på cirka 16 procent. Det kan jämföras med Norge där motsvarande siffra legat relativt konstant kring 9 procent.

Ingen språngbräda

Frågan om tidsbegränsade anställningar är en språngbräda mot fast jobb eller en återvändsgränd på arbetsmarknaden har länge diskuterats såväl bland forskare som inom politiken.

Studien visar också att tidsbegränsade anställningar oftare är en språngbräda mot en fast anställning i Norge än i Sverige. 37 procent av alla övergångar på arbetsmarknaden i Norge rörde sig från en tidsbegränsad till en fast anställning. I Sverige var motsvarande siffra 20 procent. I Sverige är det alltså vanligare att gå från det ena tillfälliga jobbet till det andra.

Flera förklaringar

Vad skillnaderna mellan Sverige och Norge beror på har forskargruppen inte undersökt. Men i studien diskuteras några tänkbara orsaker. En förklaring har med skillnaderna i lagstiftning att göra.

– Lagstiftningen ser olika ut i de båda länderna, säger Tomas Berglund. Medan vi i Sverige successivt har luckrat upp villkoren för de tillfälliga anställningsformerna, men värnat strikt lagstiftning för fasta anställningar, har man i grannlandet behållit en relativt stram lagstiftning för båda formerna.

Samtidigt konstaterar forskarna att arbetsmarknaderna ser olika ut i Sverige och Norge.

– Norge med sin oljeekonomi har länge haft en lägre arbetslöshet än Sverige. Därmed har arbetstagare där en starkare förhandlingsposition än här. Skillnaderna vi kan visa på i vår studie springer nog ur en kombination av ländernas olika ekonomi och lagstiftning, sammanfattar Tomas Berglund.

Studien har utförts av Tomas Berglund, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet; Roy A. Nielsen och Jörgen Svanlund, forskningsstiftelsen FAFO i Norge; Olof Riechenberg, Linnéuniversitetet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.