Regeringen vill minska mörkertalet i vården

Regeringen vill stimulera vårdpersonal att anmäla felbehandlingar i vården. Bland annat föreslås att Socialstyrelsen inte behöver föra diciplinärenden vidare till Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd när anmälan från vårdpersonal skett inom föreskriven tid.

Dessutom ska avvikelser rapporteras inom sju dagar och vårdgivaren har då 60 dagar på sig att göra anmälan enligt Lex Maria om händelsen eller skadan är allvarlig. Ambitionen är att förändringarna av regelverket i Lex Maria ska kunna träda i kraft vid halvårsskiftet nästa år.

Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget.

– Vi har många gånger fört fram att så länge som den som ska rapportera ett misstag, tror att det kan innebära en bestraffning, så kommer mörkertalet på inträffade händelser att vara stort. Vi är därför glada för att man nu ändrar på detta. Möjligheten för en patient att anmäla vårdpersonal eller en hel verksamhet finns kvar och det är ju helt riktigt, säger Håkan Sörman.

Dessutom tillsätter regeringen en utredning som ska se över hela patientsäkerhetslagstiftningen. Utredaren ska presentera sitt uppdrag senast 31 december 2008.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.