”Viktigt att kunden får ta större plats”

Förbättringsarbete Nästan 90 procent av sin arbetstid lägger ”kvalitetsproffsen” på verksamhetsinterna frågor och endast drygt 10 procent på verksamhetsexterna frågor som handlar om kundrelationer, enligt KvalitetsMagasinets enkät. Sanna Nyberg, senior advisor inom kvalitetsutveckling, ser det som en varningsklocka.

”Viktigt att kunden får ta större plats”

I enkäten har KvalitetsMagasinet ställt en rad frågor, bland annat om vilka de främsta arbetsuppgifterna är som ingår i kvalitetsrollen. Det visar sig att arbetet som kvalitetschef, kvalitetsansvarig och verksamhetsutvecklare är ytterst mångfacetterat och handlar om allt från att kommunicera och sprida kunskap och förståelse om kvalitetsarbetet till att svara för datainsamling och rapportering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Mycket tid läggs också tid ned på ansvar och förvaltning av olika ledningssystem. Många arbetar med kvalitetskoncept som Iso 9001 (59,73 procent) och Lean (30,81 procent). Men även andra ledningssystem som Iso 14001 för miljö (49,1 procent) och Iso 45001 för arbetsmiljö (21,26 procent) förekommer.

Kundfokus ingår i rollen

Av enkäten framgår dock att mest tid (89,27 procent) läggs ned på verksamhetsinterna frågor till skillnad från verksamhetsexterna frågor som till exempel rör kundrelationer (10,73 procent) som har en mer undanskymd roll i vardagsarbetet.

Sanna Nyberg är senior advisor på Atea och konsult inom kvalitetsutveckling och resultatet stämmer väl överens med hennes erfarenheter:

– Kundfokus ska givetvis ingå som en viktig del i kvalitetsrollen. Men tyvärr är det ofta tidsbrist som gör att de verksamhetsinterna frågorna får större utrymme, säger hon.

Själv har Sanna Nyberg som princip att aldrig sitta i ett möte utan nämna kundbegreppet.

– Min metod är i så fall att stanna upp, ta ett steg tillbaka och sedan göra ett omtag för att sätta kunden i centrum.

Jobba uppströms

Därmed inte sagt att kunden inte kan ta plats även i verksamhetsinterna frågeställningar, som till exempel i ett revisionsförfarande, menar Sanna Nyberg.

– Min rekommendation är att jobba ”uppströms” i revisionsprocessen och inleda med kunden. Framgångsrik kvalitetsutveckling bygger alltid på ett tydligt kundfokus.

Läs även: Nytt verktyg ska ge ännu bättre revisioner.

Trots allt är ”Kvalitetsproffsen” nöjda med sin tillvaro. Fler än åtta av tio tycker att man lyckas bra eller mycket bra i sin roll. Samtidigt skulle många vilja lägga ned mer tid på till exempel ”förbättringar som ger kundvärde”, ”samverkan med kunder” och ”kundfokus” för att få ett ännu mer värdeskapande kvalitetsarbete, framgår av svaren.

Läs även: Hög trivsel med kvalitetsrollen.

Om enkäten

441 personer har svarat på Kvalitetsmagasinets enkät om kvalitetsrollen. 32,32 procent arbetar i tillverkande företag, 22,38 procent i tjänsteföretag och 38,12 procent i offentlig verksamhet. Av de tillfrågade är 4,54 procent 35 år eller yngre, 21,09 procent 36 – 45 år, 42,86 procent 46 – 55 år och 31,52 procent 56 år eller äldre.

Majoriteten arbetar i större företag och organisationer – 3,2 procent med 0 – 9 anställda, 13,07 procent med 10 – 49 anställda, 29,6 procent med 50 – 199 anställda, 18,67 procent med 200 – 499 anställda och 35,47 procent med 500 eller fler anställda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste