Ännu ingen effekt av Brexit på handeln

Omvärldsbevakning Det går ännu inte att se någon tydlig brexiteffekt i utrikeshandeln. Det konstaterar Kommerskollegium som analyserat handeln med Storbritannien ett år efter brexitomröstningen.

Ännu ingen effekt av Brexit på handeln
stock.adobe.com

Sedan britterna röstade för att lämna EU har pundet sjunkit i värde. Det kan ha bidragit till en viss ökning av den brittiska exporten samtidigt som landet trots det importerar lika mycket som tidigare. Men i övrigt har handeln inte påverkats av beslutet, visar Kommerskollegiums analys.

– Storbritannien är ju fortfarande en del av EU. Reglerna är fortfarande desamma, inga nya hinder har uppkommit. Hindren uppstår den dagen britterna lämnar EU och först därefter kan vi se vilka effekter det får på handeln, säger Erik Dahlberg på Kommerskollegium.

Tullar om inget avtal sluts

Om EU och Storbritannien inte lyckas förhandla fram ett nytt handelsavtal finns bedömningar att EU-ländernas handel med Storbritannien kommer att ha halverats år 2030. Utan avtal finns det exempel på flera produkter som skulle drabbas av betydande tull förutsatt att Storbritannien behåller de tullsatser som används i dag i handeln med länder utanför EU.

Kommerskollegium tar upp att för till exempel export av lastbilar skulle en tullsats på 22 procent läggas på lastbilar och 20 procent på makrill. För importen skulle till exempel LCD-TV-apparater få en tullsats på 14 procent, plastvaror 6,5 procent och turbojetmotorer 4,1 procent.

Läs hela rapporten ”Sveriges handel med Storbritannien året efter brexitomröstningen”.

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.